9 Temmuz 1934 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

CJMARTESİDEN MA AD & hP ERA GUN SA.BAIîlqARI C_,I'(A.R_ LA UN VERLENURE . " SARERE EEYLE ö *,geçmış nüshaları * 25kuruştu, _——_—m GRERE 4 5 hci WM—— _.ıııı.ı.ıı.....ıı.ı.ıı set : ! Gazi Hz. Ankaraya ! Döndüler. Ankara. 8 (A-A.)— Re isicümhur Hz. dün saat 18 de Yalovadan muşla GAĞ CKK A, : « « « " Türk - İran n Dostluğu Belediyeler Almanyada Vaziyet. Heyetimiz Maküde çok dostena tezahüratla karşılandı. | Kongeresine Şükrü ve Hai ' Van Papen mesai/ arkadaşfarının ölümüne sebep olan Heyetimiz şerefine h'ı ziyafet verildi. beyler iştiak ediyor. —| — Toraat hakkında M Ritlerden izahat istedi. ; Makü; 8 ÇALA .)— İran Şe- iren çok samimi nutük Ve hiyaneti vataniye cürmünün | ISpaf edilmasinda ısrar etli. 5) bişahi Hz. İran topraklarına 1 lar teati edilmiştir. '___1 Berlin, 7 (A.A.) — M, Lüt. | amları sne öldürülen &| girerken köndilerine refakat | İ e İ Zanin Sosvallek körmmi müs | YAREZ WrGE AEkd y a
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler