3 Şubat 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 5

3 Şubat 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

anaanüs senses HAYAT ve SIHHAT Yemekte radyo geren ajanlığının tebliği | istiyen zabıla memurları | | “ai nda, sat 18 de Ankara gü sin a GENGLER vi , Hak Ankaragüc ci sahanda YA Da İRÇA A. güçü bi yük tehlikelerini Me abilmek ızı hava kurumun. IGün İçin em si Yazan: H. Lechenperg “Hayır. Böyle şe: eyler olmamalı, hiç Ea bu lırlar ve onu miz şahsen, şimdiye A iki üç defa a lama e tek bahsolunuyor.. 7” muhatabımın sesi görmedim. ir Ölüm ie alt perdeden çıkı id Resmi istatistiklere bakıyoruz. kazaları var, 1931 de 50, 1932 de 38, 1933 eri 36, 1934 de 26. Bunlar resmen malüm olanları “Bu m yapabilmek iin oyuncula- ra kaç para veril Baseball oyusunda enteresan bir ân i vi Zİ e. m ? Ze Pa 1 Bunli ördü: * Amatörler... Bu e — sene, en azından s*kiz hafta an futbolu evvel ahır bir kolej pini a tabım yüke ei başka zibe vr Bu oyunlar, ihtimal yüzde Br dol iyl li açamaklar, e yüzünden dal Be heyecanlı meal Eylül so in Spencer s0- nuna kadar senede sekiz hata len sonra oyunlar y: ekili bie Kolaj takımı her sene azami Beri ei mn ve bir sporen da Maha ancak üç » aleti pab mler maç imei Bütün Amerika e se id a7 futbol delisi oluyor. Resmi tahminler : Amerikada futbol & « Jan Erk hesab altı yüz » le var, ğa Şal de ii ei üç yüz yirmi mevsim başına da (yani sekiz hata) mi bin ir sabın manası şu dokuzuncu Amer Epi ie a selem hiç olmaz- sa bir futbol maçı gi * A ie arasmda * Salâhiyetdar muhatabım “üniversitelerin ii bola bu kadar ehemiyet vermi or, “Nihayet bu spor, her vd yor : Kafayı sürati ve kuvveti.” radyo başında bekleyen insanlar rai ai oyknl senede doksan milyon seyirci geliyor Ve umumi dayi pile muhavere; me: ön sai sil andılar Saznn' ili yilan Amerikan n daha ağır çekerler. Kendi takımları to- adl led a taş kıran, e basarlar, nereye orada ot bitmez. Kombinezonlar da- gi izin eledi tarafından yapılır. Bunlar çabuk ve atik oldukları gibi kafalı da ii Her şeyden önce bu arkadakiler her vaziyeti o kadar ü lerdir vi bilfarz ie bi ei sab edilmiş mua; Çifte Mehmetler f mahküm oldular ay Posta vapurlarının ikinci partisi için görüşmeler başlıyor ir yahud hiç ği ir şeyi göz önüne getirmek ür, Fakat ; iyisi hiç bir şeyi. Çünkü, her şey şimdiden iflâs i kuyor. (Sonu var) BAŞLAR Yazan: Edgar Wallace Gelen Bağ'dı! XLU Film çevriliyor cezasının bir a“ memurla

Bu sayıdan diğer sayfalar: