22 Mart 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 4

22 Mart 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

»ATrarı YENLASIK Ş A F A K T A YONEDE eli çekenler KURŞUNA DİZİLEN “FBüyük bir casas- ! (Mahmure Belkis adını taşıyan bir i lak romanından :, 5 İ yapraklar | #lngiliz kadınının esrarengiz hayatı) . 1iZ çö İngili , Harici siyaseti değişti mi? SAHIFEDE* semtinde çocuksuzlar mahallesi? Çocuk olsun diye bir formül tatbik ediyor ve Halal Bulgaristandi Halkevi 4 — Müstahkem Mevki ben” idaresinde Halkevi edilmiştir. isteklilerin müracantleri. 25

Bu sayıdan diğer sayfalar: