20 Mayıs 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

20 Mayıs 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a a — mm ne oldu? — Suya düştü. — Yandı a oldu!.. — Ey gayri 'mübadil, şansın açılsın | — Açılmaz. — Anahtarı ne oldu? — Fokas aldı, Rivasa verdi... Ta vi Tevfik Kâmil bey Atin; Biz bildirdi, ME İstanbula ie Venizelos tatlı maval okud a birer parmak bal çaldı ağ art mübadiller yandı du. İzetoğlu a veriş! maçinin evine gidip , kendisini , kârlı bi teklif etmek üzre görmek ğe söyledi. Biraz sonra k en Hayimaçi ordu: — Ağnat bakalım , bu nasin bir iş? — Size iki bin lira kazandı- racayim! — Nasin? — e kolay: Sizin bir kiziniz Yok mi ar! — Onu evlendirirken dört bin zi vireceksiniz, diyil mi? — Evet! — Kizinizi bana virin, paranin yanını size bayışlayım! Yor- dun mu kârlı alış verişi?!.. İki züğürt arkadaş, yolda hem gitiyorları em de a kir Deminden nin adresini sorduğ e medin? Ona Borç değilsin al. günlük degilim. yarını alah bilir 1. Tecrübeli Genç — Ne olur sevgilim ilk defa olarsik dudaklarından öpme- me müsaade ediniz! Nişanlı hanım narerliyofdüz — Olmaz!.. — Ne del Fakat 2 — Evvelâ yorgunum. ia > pi olurlarsa ayıp ol İçüncüsü de bilemezsin ne ei illettir : Ne vakit dudaklarımdan öpseler başım ağrır |.. Marinin mantığı! Annesi Marinin e bir kaza geldiğini işitince haykırı — Ned edir bu yaptığın? Mari cevap Vi ENE v2 ki mamam? Mer- anamız a işlemeden e kalmış idi. Ben ise gebe pir al günah işledimi.. Açıl MENE A m — Şu karşı locadaki beye bak uyuyor. — Yeni değil, onun gözleri evlendiği gün kapandı. 7 Yanımda bir rum kızı Boğaziçi pek s Altınkum kalabalık; Düşünme ve derid, Adalar şimdi ılık. Çiçekten demet gibi, / Zenginin malı... Dün, öğle üstü bizim sevgili ve (muhterem patron o kâzım Şinasi bey oda- geçinirsin, dedi. bardak su içip güldü: ginin malı züğürdün çenesini oyorar lerlerdi, meğer yanlışmış: o Zü gürdün mal işte ginin Selâmi bir Ben gelemem diyor, o. ie 2 Sâkin bir cennet gibi | Yanakla Al beni iç diyor o. Neş'eler alev oldu, r saçlı aleş. Canlara ilham oldu, Avcı! Nevbahar — atı Sevgilim Seller gibi are Yüzüm şen, Şimdi eli dedim. “ Tragudya, Eğlenelim WE ei 5 a) ağ e nü se en yeros Hep beni sev diyor o. Tevfik Nevzat eş. oştu, taştı raki, horo , yero » Mari Bel... yazıyo ŞSehrimizden a rd geçip giden sız o oyun- cusu > Meri Bel. den bir mektup aldık. Buradaki dayak ve tokat e acağı belli idi; çünkü beni tanıyanla- rın hepsi ya b eli ya zu atlıda tanı- dılar. Bu tubu detlrdan rine österdik. lü güldü. Sağ dedi ki: Mari Bekle li muk Sldağımın Mari Beli — aldıktan alaga mübalagası, deriş ya, İzlerin yasla hiç kalır, ir giz seyyah, tercümana sorm: — Har nedir? LE — İne k mi, si ingilterede ei misli yi Neyse, bun- edir — İ — Bunlar nasıl koyun?.. İngil- e koyunlar on mili büyük- EE ei kömürcü develeri eçiyormuş. İngiliz < ai anlar mibdinp imi Tercüman soğuk kanlılıkla du- dak büküp cevap vermiş: cal Lira gitti! Ahmed'in, Mehmed'e bir li borcu vardı. Bir gün ansızın ala- caklısıyla karşılaştı. a Se mek mecburiyetinde i e dedi, ri iin vard Muhat sana ii Sen m, de- di. Fena halde ilki Ame; u önce neye söylemez- dili Vi söylendi. Güzel matmaze: Fofo'nun çirkin ustası iyi adam Salam..n efendi, nezle ( olmuştu. de ahı ii para verip doktora gitmek gelmedi ve yolda ahpabı dl Mişon e Kl ladı: oktor, vere olicas öl ç> dn efendi ei farkına vard EBE Re lira dilim öksürürüm! Bir Dünkü yele di nişanlı kolkola yürüyor! ardı. Bir eşi adam: gi azli sen bir gözü GET olan ee varır mısın? — bir gözün kör mü? Değil amma, Gi şemsiyeni ağı GALA olacak. İKabahat müş a © Ez e — (balk Salamona | Di adi aldığım uskumrular o kadar bayattı ki, kokuyordu, attık. Salam. Kabayet sende, ii hatali soylediğim vakit neye almadin?.. Daha gari Alimi devri vükelâsından , Paşa, birgi ün meşhur manas ei der — Bir kabilenin Meler bir iş görecekleri zaman dak larına biner, öyle e şarlarmık. Bundan tuhaf bir şey tasavvur eder misiniz nas Efendi, derhal: hafı var Hi m Bazı yerlerde meşi unları bizzat kunuşurlar arl.. Bir el Bir gün yağmura tutulan Ney zen Tevfik, sakla iş elbi. sesine bakaral — Hiç değilse su yerine rakı yalardıl. yağsa, insan bunları Demiş.

Bu sayıdan diğer sayfalar: