5 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6

5 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 6 Akşam 5 Mart 1932 Koşumuza ait intibalar o Dünkü koşu mühim bir spor hâdisesi oldu : e 7 ike ER a b 2 Bady Mali iki İlker anama ele Galatasaray klübünden matbaamıza kadar olan mesafeyi birinci olarak Matbaamızdan Galatasaray kiübüne kadar olan mesafeyi birinci olarak kateden Beşiktaş klübünden Mehmet kateden Pera klübünden Corciyadis Yarıştan sonra hakem heyeti kupayı birinci Ogelen takıma vermiştir. Bu münasebetle bütün Dünkü yarış bilhassa gençler tarafından büyük bir merakla takip edilmiştir. Fakat en ziyade Galatasaray klübünde toplanan gençler arasında idi. Bunlar yarış başladıktan sonra her dakikayı büyük biz heyecan içinde geçir- mişlerdir. Resmimiz bunlardan bir zrupu gösteriyor. Yarış münasebetle Galatasaray lisesi karşısında toplananlardan bir kısmı bir kısmını gösteriyor. koşucular ve hakem heyeti top- lanmış, gidiş ve gelişte beşinciliğe kadar kazanan atletlere de me- dalyalar (o verilmiştir. o Resmimin hakem heyeti ile bu atletlerden Li. >» v daa Galatasaray önünde harekât'işaretini bekliyen atlotler Mütbaamız önünde arkadaşlarım bekliyen atletler yn gi

Bu sayıdan diğer sayfalar: