10 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6

10 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

b a Denize girerken Dikkat edilmesi lâzım gelen) noktalar banyoları mevsiminde nuyoruz. o Vücutların mühim bir kısmı mayolar içerisinde mey- dana iktllanı için bir çok lere dikka, itina etmek lâ: N e ali bi yaklarile leliader bil ei mayo ile meydana çık- mak için dizlerin ve ayakları ayıplarını örtmek icap eder. Bazı kadınların dizlerinde bir erkek kadar kıl vardir.Bunları te- izlemeden plâjda gezmek kaç çaresi vardır. ğda ile al- mak, hazır satılan pudraları sü- rerek düşü e traş etm. Dizler traş edilecekse sabun yerine di: vazelin sürmeli hiç bir kıl kalmaymca bir bentle silmeli ve bol talk pudrası Eike” Kali seremzi Ayaklara rik keli yahut sandal giymek adet olmuştur. rmamalı, rı yumru par- makları ne hiç bir za- rafet yoktur. Nasırsız ayakları da eller vz izlei mek ve tırnaklara ko: b. cilâ sü icap eder. Topuklar nasırlı gibi kalın d. rili olmamalı: ler taşı- nı islatarak topukları hafifçe lamalı, suyunun, hassas olan par- vazelin sürmek iyi bir âdettir, Vişneli tart gram tereyağı içine yapmak için — görülen elbiseler icat edi. iştir. Bunlar mayo üzerine giyi- iye» plâjdan dönerken bu elbi: se isa .bir palto veya "bir Sicimden yapılan kemerler kirdeklerini yim. yarım parmak kalınlığında aça- rak bir tepsinin ortasını ve ke- narlarını örtmeli. Bu hamur üze- kat meli, Vişneler yanyana ve sıkı sie. dizilmelidir. Üzerini mini a şekerle örttükte; sonra orta sicaklıkta bir fırında ülke. ağn çıkınca üze- rine ya vişne ya frenk üzümü şu- rubu gerim ve soğumağa bi- Tart i iyi iy peer kahbile çıkar, e Geçen seneden beri sicimden yapılan eşyalar pek modadır. Ev eşyasından maada bu sene giyim eşyası için de sicim çok ik maktadır. Resimde çi rsi kemer gayet zarif ve şık ol ber ya- pılması da çi il basittir. Kalınca nik kordon almalı, Bu belinizin büyüklüğünün iki misli olmalıdır. apraz durması için santim daha uzun Btk Bu kordonun iki ucunu birleştire- kap konulunca şehrin her tara- ir, — Lâcivert ve beyaz çizgili jerseyden olan bu elbise arkada dört düği ilikli enmektedir. Blüzun önündeki düğmeler düz ç dilem ye karşı evsimde hafif bir terle- meden veya hafif almadan müteessir olarak nevralji olanlar > ur. Bil bir rüzgâra ma- muztarip eder, cı luğu za“ an Şu at sürülürse pek a uk zail olur: 5 gram zeytin; yağı 10 gram menthol, 22 gram dali ne. Bunları karıştırıp pomat ha- line getirmeli ve kullanmalı. lâcivert jerseyden küçük bir ce- ket iliklenmektedir. Sarı ince fanilâidan yapılmış elbise. Üzerine ayni kumşi konulmuştur. rı üzerine siyah çizgili tan bir kap yanyana getirerek resimdeki gibi malı. n ucuna gelince Tk baş- ken yerin pi gibi bir ilikle irmel klerin birinin e Si ucu m yuvar- lak madeni yahut cam bir düğme ile iliklemeli. (2). Bu kemer her elbise üzerine konulabilir, ve kir- lenince kolayca yıkanıp temizle- bilir, : Yakalı Temiz tutmak için ne : yapmalıdır ? sene argandiden, ve dam sm ai moda olduğu için hemen her elbise üzerine böyle bir geli a alı Yakalar kuruyunca gayet hafif pirinç suyuna batırmalı ve nemli iken ütülemelidir. Pirinç suyunu yapmak için pek az pirinci suda pişirmeli ve tül- bentten süzmeli. Bu su ı kola gibi sertlik ve parlaklık vet ri, ve ve SİVFİSİ sinek sirke, yahut tuzlu su ile yikanırsa ncısı hemen geçer. Sivrisineklerin soktuğu yerler için amonyaklı suyun hiç tesiri yoktur. Buna karşı en iyi çar Kayali tuzlu su içine dg limon suyudur. d Ankara M. P. han: Vi Yüzinizleki "armazıığı geçir. ko- zatör içine koyarak, uzaktan yüzünüze sıkını ka nim yorgun- — B #iyarlamak ei önünü ala şişe içerisine üç Tae tatlı ba- aiaği üç kaşık gül suyu otuz damla limon suyu kile güzelce ka- yi ve çalkalayınız. r akşam ilerisi bu lik akıtarak boynunuza masaj yapı- N il Şi e sonra tal pudrası e pudral e irin muntazaman yaparsanız istifade edersiniz. Beyaz. pantalondaki lekeler i hanıma: üzerindeki 3 pl Pera temizlemek için iki u usul va; a inililin ce 90 eli ii © tahta k ek şeyleri > gö Boğaziçi E

Bu sayıdan diğer sayfalar: