13 Mart 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 12

13 Mart 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

12 CUMHURİYET 13 Mart 1938 HASAN Hasan kolonya ve losyonlan Kuruş 1/24 litre 25 Hasan Losyonlan küçük ceb şişesi 1/16 > 40 ceb şişesi 1/8 » 70 küçük 130 1/4 orta 150 düz büyük şişelerde 250 büyük 1/2 500 1 300 fantazi kristal 400 » krıstal lüks kutu ile 50 > top kristal 1/16 80 > > » 1/8 150 > » 1/4 70 Hasan o âo lavant (eau de Lavante) 1S0 > » » 25 Hasan BuzAteş kolonyası 70 USTAHZARATI Şîşli Osmanbey satış yeri açılmıştır. Pudralar Traş levazımatı Hasan » Hasan Hasan Hasan Hasan Aded Kr. Aded K r Aded K r . Traş Bıcağı 1 4 10 35 100 285 » » paslanmaz 1 5 10 50 100 425 30 Traş Sabunu 25 Traş Sabunu kutusuz 30 Traş Sabunu Kremi 100 Traş Makinesi 150 » kutulu lüks 100 Fırçası 250 halis blero 550 800 1100 Türkiyeae en çok muvaffak olan, satılan ve beğenilen şayanı itimat markalardır. Merkezi: îstanbuL Bahçekapı, Şubeleri: Ankara, Beyoğlu, Karaköy ile Beşiktaş, Eskişehir. Acentalan: Konya; Ali Ulvi Eran'daç, Erzurumî Kulaçlar Şevket oğullan, Malatya; îbrahim Işık, Bursada Lofçalı ve Hasan Tahsin ve Mehmed Kemal Duraner, îzmir; Kadri Tömek ve sair bileümle eczaneler, bakkaliye ve ıtriyat ve hırdavat mağazalannda satümakta#u\, Yağlar müstahzaratı Hasan Zeytinyağı t a m 1/4 litre şişe 1/2 1 2 1 kilo tenekesile kutu 3 5 7 Hasan Fıstık Özü yağı Hasan Tatb Bademyağı küçük şişe Hasan Tath Bademyagı büyük şişe Hasan Tatlı Bademyağı 250 Gram. » > > 1000 > Hasan Acı Bademyağ] küçük şişe Hasan A"i Bademyağı büyük şişe 1/4 kg. Hasan Balıkyağı » 1/2 . Kuruş Hasan Tuvalet Pudrası kutu (Origan) 25 > > » 40 Hasan Traş Pudrası kutu (Origan) 15 > > > » 25 » » > büyük kutu 40 Hasan Çocuk Pudrası (leylak, gül, fujer, lavanta) 20 paket 10 Hasan Talk 500 40 Kremler Hasan Kremi vazo ve şişe » » tüp Hasan Deniz kremi büvük > » > küçük 50 20 50 35 35 50 Kuruç 40 50 80 155 70 190 300 400 150 30 50 100 300 40 Yağlar ve esanslar Hasan Gülyağı ve neroli halis saf 1 Gr. > » > 5 » » > » 10 • Nesrin kolonya ve losyonlan Nesrin Kolonya ve Losyonlan » » » Lüks kutu Fantazi Lüks kutu adi şişelerde 1/24 litre 15 1/16 » 25 40 1/8 60 70 1/4 100 1/4 60 1/4 100 1/3 125 1/2 1 250 250 Briyantinler Hasan Briyantinleri ufak şişe ve vazo » » büyük şişe ve vazo 40 175 300 60 100 150 250 25 7% 20 30 60 100 Tıbbî müstahzarat Hasan Kuvvet Şurubu küçük » » » büvük > » » 1 kg. » » » 2» Hasan Öksürük Pastilleri Rujlar Hasan Ruj sabit renkli açık, orta ve koyu » » » » » » • lüks » » » > > » > küçük 50 60 40 60 100 190 Haşaratı öldüren fayda Fayda Hasan 1/8 litre 1/4 . 1/2 » 1 5 teneke 15 kılo safi fıçı ile kilo Pompa II Naftalin Ö 25 40 60 275 800 50 40 100 25 rm Allıklar Hasan Allık brünet, blöndinet ve mandarın 35 Diş müstahzaratı Hasan Dantos Diş macunu tüp > » iki misli » » dört » Suvu > orta » büyük litre üe açık Traş kolonyalan 1/4 litre 30 Nesrin tıraş kolonyası 60 düz büyük şişeler 150 tam bir litre Tırnak cilâsı ve sürmeler Hasan Tırnak Cilâsı beyaz ve renkli » » sedef » » orta » » büyük Düsulvan Aseton Hasan Sürmesi (Sürmedanhğüe) » » Lüks büyük » • Paket 10 20 25 30 40 60 20 30 15 5 30 50 75 25 40 70 150 25 45 10 30 50 75 45 25 Lâvantalar Hasan L a v a n t a l a n > » > » , , , , 3 gr. şişe 5 » » 10 » » 20 • » lüks kutu 50 > » » » 25 50 75 1D0 300 10 15 25 12% 20 30 30 Glüten mamulâtı 40 Hasan Gluten Ekmeği GevreŞi, Makarnası. Unu Şehriyesı 60 25 Hasan Diyabetık Çıkolatası 125 > » 6 lık kutu 240 > » 1 2 lik kutu 250 Brekfast Bisküvitleri kılosu 130 » » 1/2 kilosu 35 > » kutusu Fareleri öldüren far Far Hasan Fare Zehiri Buğday ve Macun küçük » » » » » » » macunu » 4 misli ikisi bir arada 10 25 30 nluhtelif müstahzarlar Hasan Çocuk Donlan 1 numara » » » 2 » » » » 3 > Hasan Leke Suyu Hasan Çamaşır, Bulaşık. Cilâ Tozu Hasan Camasır, Bulaşık, Cilâ Tozu büyük Hasan Vazelin Hasan Hasta dereceleri » » > Hasan Garanto Prezervatifleri 6 aded kutu > > » 1 > » » » » ipekli 6 » » > » » 1 » Bıkarbonat do sut küçuk paket » > 100 Gram > > 250 > > » 500 » » » 1 kilog. Sabunlar, tuvalet sabunlan Hasan Tuvalet Sabunlan küçük yuvarlak » yuvarlak orta > > büyük lüks Saçlara aid müstahzarat Hasan Şampuvan Tozu » » özü likit » » » » büyuk Hasan Trihofil Saç suvu Hasan Saç Sabunu Hasan Saç Sabunu büyük Hasan o dö kinin (eau de quinin) Hasan o dö kinin (eau de quinin) büyük özlü unlar Pirinc. BuŞday, Mısu, Bezelya Türlü, Yulaf, Çavdar, Patates Arpa, Mercımek Irmık Ozu 250 gramhk kutu 20 500 » » 35 Hasan Badem Özü 250 gr. 50 , > » 500 » 90 > büyük ve beyzi Gliserin sabunlan Hasan Gliserin sabunu gül ve limon kokulu > » » » » > 30 20 Kokulu sular Hasan Maimukattar 1 kg. » > 2 > » » büyük damacanalarda Hasan Gül ve Çiçek suyu 1/4 kg. 1/2 1 HâSan gâzoz ve meyva özü Hasan Gazoz ö z ü 1/16 litre > » 1/8 » > » 1/4 » > » 1/2 » Hasan Mevva ö z ü 1/16 1/8 > » 1/4 » > 1/2 25 40 60 100 '^ 40 60 H)0 Toz sabunlan Hasan Toz Sabunu 100 gr. 20 Tıbbî sabunlar Godron, Sufr, Godron Panama, Süblime Hasan Tıbbî Sabunlan kuilanımz. lez zeti hoş, dişantiseptîk leri incı gıbi DİŞ MACUNU parlatfn Ko iınos dünyada milyoniaıca zevat seve seve kuilanırlar. Tübun nruhteviyatı teks r edılmiş o'duğundan uzun müddet ıhtiyac nızı Lmin eder. Büyük tübü 42 kuruştur. KOLINOS Siz de bu kremden şaşmayınız! Uzun Taksitle Satılık Kıymetli Arsalar T. C. Ziraat Bankası îstanbul Şubesinden: Kadıkovünde Gozteoe istasyon mevdanmda fevkalâde nezaretli ve havsdar mufrez arsalar toptan ve parça parca bes seneve kadar vade ü e ve taksitle satılacaktır. Arsaların bulundueu Goztepe istasvon meydanının onunden otobus gecmekte, tramvav durağı ıse Aort dakıka mesafede bulunmaktadır. Tren ıstasvonu arsaların vanında olup h e r ıkı taraftan tren yoluna merdıvenle ınilmekte ve h e r arsa zemınden denızi gormektedır. Bu kolavhktan istıfade etmek ve daha fazla malumat almak ıstıyenlerin Bankanın Zıraî Kredıler Servisine müracaat etmeleri (1183) BALSAMiN KREMLERi Sıhhat Bakanlığmm resmî r u h satını haiz bır fen ve bılgi mahsuludur Butün cıhanda elli senedır daima üstün v e eşsiz kalmıştır. KREM BALSAMİN Uzun bir tecrübe mahsulü olarak vücuda getirilmiş yegâne sıhhî kremlerdır. BİÇKİ DİKİŞ YURDU Tesis Müdürii: ELENİ ÇORBACIOĞLU. Tecrübeli ve Beyoğlu Akşam San'attan pek iyi derecede mezun. En son ve cok kolay bır usulle Fransız lüks metodla iyi dıkış bılenlere 3 av, az dıkış bılenlere 6 ay, hiç bilmıvenlere 9 ay, beyaz çamaşır, erkek kostümu, reklâm pardesu, pıjama dersleri bavanlara verilir. Yüce K ü l t ü r Dırektörlüğünden I musaddak sehadetname verilir. Adres Kumkapı Kadirga cad. No. 93 • Yüce ve görgülü 1 Nisan 9?8 derslT* baslar KREM BALSAMİN Söhretini söz v e şarlatanlıkla değıl, sıhhî evsafını Londra, Paris, Berlın, NewYork güzellik enstitülerinden yüzlerce k r e m arasmda bırıncılık mukâfatmı kazanmış olmakla ispat etmiştir. Kocaeli İskân Müdürlüğünden: 1 Kocaeli Vılâyeti dahilinde iskân edılen göcmenlere tevzi edılmek üzere satın alınacak olan 231 aded kosum beygıri ile 538 aded çift öküzü kapalı zarf usulile eksiltmıve konulmustur. 2 Eksiltme 14 mart 938 pazartesi günü saat 14 te Kocaeli İskân Müdürlüğünde Komisvon huzurunda vapılacaktır. 3 Teklif mektubları ihale günü olan 14 mart 938 pazartesi günü saat 12 ye kadar İskân Müdürlüğune teslim edilmis olmalıdır. 4 538 aded öküzün muhammen bedeli 29590 lira ve 231 beygirin 19635 liradır. 5 İstekliler muhammen bedel üzerinden vüzde yedi bucuk muvak kat teminat paralarile ve Tıcaret Odası kavıd vesikalarile bırlikte yukarıda yazılı gün ve saatte müracaatleri ilân olunur. Sartnamesi Kocaeli îskân Müdürlüğünden parasız verilir. (1078) gidenlerin nazarı dıkkatine: Yenişehirde, Atatürk bulvarmda Sıhhive Vekâleti yamnda Orduevi karşısuıda KfiEM KREM BALSAMİN J Gündüz için yağsız, gece için yağlı ve halis acıbadem ile yapılmış gündüz ve gece şekilleri vardır. RANZUK Krem Balsamin ; ötedenberi tanmmış hususî vazo ve tüp şeklinde satılır. İNGİLİZ KANZUK ECZANE&İ BEYOĞLU İSTANBUL Tabiat; insan nüvesini bütün kudret ve letafetile yaşayacak bir şekilde yaratmıştır. Bilmemezlik veya ihmalimizin eseri olan hastalık, tabiat kanunlarına aykırı hareketimizin cezasıdır. Sayın Bayanlar; bu sonsuz ağır cezalara çarpılmamak ve daima hayatın bütün lezzetlerinî tadarak yaşamak için Yüksek A N K A R A Y A Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan: F E M İ L kuilanımz! yeni açılmış konforlu ve mükemmel «B i R L i K» pansiyonu Mektebimiz talebesine yaptırılacak olan 113 takım elbise açık eksiltmiye konulmustur. î l k temmatı 187 lıra v e beher takımın m u h a m m e n be^ deli 22 liradır. Eksıltmesi 17/3/938 tarihine rashyan perşembe günü saat 14,30 da yapılacaktır. Sartnamesini görmek istiyenlerin hergün v e ek siltmiye gireceklerm belli gün v e saatte Gümüşsuyunda mekteb binası dahilinde Satınalma Komisyonuna müracaatleri ilân olunur, (1063)

Bu sayıdan diğer sayfalar: