15 Mart 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 12

15 Mart 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ingiliz pronslerinden dük dö Glucesterin karısı İngiliz aanayi sergisinde dünyanın en küçük yazı makinesi başında O e n Fransız Rivlyerasında, Mantonda kur ulan Timon pazarları pek meşhurdur. Fransız kızları, pazara mallarım M ya bu şekilde gelirler... Arjantinin yeni cumhurrelsi Doltor Roberto Örkis Millet meclisinde yemi- nini ettikten sonra otomobiline biniyor... Ç Ve Norvoç Prewnşesi Marta kayak sporumn- da kızlarıyla beraber 4 N İ he Fransıs mareşallerinden Foş'un Tarp şehrinde doğduğu ev kükümetin bir SA IN karariyle milli dbideler arasına girmiş bulunmaktadır. Kapı üstüne asılmış W x olan levhada şunlar yazılıdır: K :)ıı #Cumhuriyot ordülarının ve İA devlefleri — ordularının — Başkumamdanı v ğ Fransa Mareşali Ferdinand Foş £ teşrinlevel 1851 de bu evde doğmuştur.»

Bu sayıdan diğer sayfalar: