21 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

21 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ar“ AKVAM On ikiler diği mam infaz ni isle, Paha çinlilerin Be i şeraiti reddetmeleri zerihe Japar taarruza mek ka son dakiykadei bir mpi karışık bir rimize (vasiyeti para bir nizamname pılmiştar. göre bu perâ veren miesseler beş bin olarak vi jili kapatılacaktır. l Pâris, 20 (4.A4.) , haydan Reuter ajansı —— göre Konan civarında şiddetli top âteşi i ruzunün e ere “yor. rejisi bu sene © tüt VE cağını e gel bir milyon Tahdidi teslihat 'enevre, 20 A. A. Ci esas a z MUHTELİF'DEVLET- ka RR im LERİN. TEKLİKLERİ ponyayı ultimatomunda darı filen infaza kalkışmağa hatıraları heni çihan . iktisat HİLİ slim sürdüğü şu mümkün — kadar esaslı ii surette azaltılması ü müannidane ”Silâhların. ei ainlerler ? rasında - gayet i EDE ği yu talebi işinin dabi bir netiycesi b ip z k hazır meclisin reyan etmişi tir. feransa Tehi üs bi teşiyle mitesi Pi in imparatoru Va kmde tâhrip edilen eritilir ba. tefikan reisliğe intihap eylemist: . im bir yer bulamadıkları Taği 5 iile imtiyazlı mıntaka ağdiriz Bağla, meli ufak -körfezlerdeki : yeleknlilere iltica ediyorlar. 7,30 da | ket ş Akvam Baci Karar. e Ee yer a 2 bi Göphe üzerinde" çirlilere erdir. e bir netiyce ve-İ “Cemiyeti e bali da is in müyazı ecburi; siyer) Şanghay, 20 A. h Bilarin yani baki müsavat Selene resme, emniyet ve iti her şeyden evel ölden (birakılması hakları Hedefleri 1s ai Mi Bir len Japön olacak bütün vu-. serian | Yör. davet bu Uösaslar “ösiresishde, Şanghay 20, 4.4 mühim -bir“kısmimı ZEYTİNDAĞI. Falih RIFKI Çöl Destanı. ingiliz öfdusunuri Gaze'ye geldiği vel Kanal'a tren içinde gitmiştik. Piz Ke e l Sinâ çolü, Mk Mu- sâ'nıri pe GİRİ öm n kadâr issiz, böş, kurü ve çotaktı. Fakat AR il ud izmank iz Filistin sonlarından Kanâl'a doğru, bütün çölde Türk kudretinin yumruğu ile taşi, töprağı ve kumu dük; her tarafı elektrik, makine, su, bahçe ve larla donattık. Kanal'da birinci keşif harbi 1330 senesi şubatında ol- tabloya dikkatle

Bu sayıdan diğer sayfalar: