18 Ekim 1933 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

18 Ekim 1933 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mi emmmmaan lülea ' TELURAF HABERİ ERİ j ilahsızlanm yet karşısında büyük bir sükün ilâ karar i ERDE s > vermesi ve ancak Macaristan'ın menfaate - : Konferansı. Terini nazarı iytibare alarak hareket etme a SM Si arzusunuz izhar etmektedirler.. " Matbuat Cemiyeti On Gün Kada: Budapesti Hirlap, hükümetin bu va Kongresi. yumasma Karar Verildi. ziyette de en makul müstakbel siyaseti e "kabul ve takip edeceği mütalcasındadır. Ancak bu ne malüm bugün Tarık a Konferansı Büro- inde Toplanacak. gibi bütün TA A)— > bürosunun meseleler daha Macaristan, eden meselelerin ki ısrar etmektedir - bırakımı konferan» Excelsior diyor ki: "Zaman pek de sulhun lehine olarak “nu anlamak için Alman ağır sanayi erba-

Bu sayıdan diğer sayfalar: