18 Ekim 1933 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

18 Ekim 1933 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yarı : Siyasi, Üzmir Dönüşü izmi rde Belediye. ii (Başı 1 inci sayıfada) teati ahkâmı tekarrür Madde 1 — Türkiye Gençliğin S-si. halletmeği ederse — başkaları tayin el Vekâletleri böderin nin değin vaziyfeleri başında ka- taksim edilecektir. hangi bir ihtilâfın hal- tevessül akit vam “Balkanlarda i Madde: 11. — Uzlaşma komsiyonuna En Sağlam bileme? Hareket eker ka İktısadi Bünye..,, ettikten Bir İngiliz. öl Bizim İçin tarafa bildirilen taraf, bu 6 — Akit taraflar ihtilafı kendisine reis tarafından gösterilen yet diploma verme tır, 16 — Uzlaşma komisyonunun ——— âkit taraftlar- (x De Martin yeni umumi silmiş. üçüncü ai 17 — Akit tarafler komisyon ü ile ken ,

Bu sayıdan diğer sayfalar: