26 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

26 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

57) si 26 HAZIRAN 1934 SAL Görüşler. . jr E R ve hi A R A »| Boğazı sevenler 4 Can kurtaran emiyeti. Telefon abonelerinin alacakları. . a. Yeni iskân kanununun Muhafız sporçıları tatbikatı için. Beşiri'd. Beşiri, 25 (A.A) 120 kilometrelik bir gazetelerde okuyan ve kaza erkânı tarafmdan Buzhaneler Fiatları İhtilafı Sürüncemede. eğ ei k mütehassis Japon heyeti. İstanbul — İsviçre Arasında Hava Postaları Tetkikatı 25 (Telefon) — İsviçre > idüzünün Tetkikatını DA arak Belgrat'a Gitti İstanbul, m Air müdürünü tayyare istasyon gelmesi Tam “iü ile merkezi ve İstanbul arasında için Gri yapmaktadır. mahreç tetkiklerini şunları varmak sonra Akşamı dönecektir. mbo; şluktan n göçüp Gürültü ile Mücadele İstanbul, 25 takas usullerine Danımark>'ı bir şair. Dün matbaamı. M. Paks Yilline. £ bir genç hem orlar hiç olmazsa Sli larmı sağlamış olurlar, Kundura, halat, bu kıyılara can Tâstik Ayakkabı liste Bu listede mevcut eşya meyanmda İ doğru ; ” ve m > Sinemacılar Meselesi İ liman aydanberi || M. Paks Yillino ğ ve yükleme bulunmaktadır. Bilmelidir ki, bu g iii — tiği Piyer Loti'nin Kan Daünürtiğ'ik İstaubul'da' Yapılan Hal i - nirini, Nedim'in Hakkımda * ralara oturtmak ei Buraların 25 — Şehir : Güreş birincilik i müsabakaları. i günü iki i AKA GÜNDÜZ duyuyoruz. : ii gibi dece ve e » Bilecik'te Yağmurlar, : Misi Eğ — va gelen Yunan Sporculârı Uludağa cakları er. © “Gidiyorlar. pe slim. mak Tarama dergisi. i reşçilerinden bir i gtomebilden mürekkep bir. otomobil : fitesi dün Ankara'ya nişi Oto. İ mebiller kırmızı renkte il hasta otomobili şeklindedir. Bunlar i deriye'den hareket ederek - Suriye i j Giri ve | Bi j Üğüketlerine ri vekilleri j Edirne'de Hakimiyeti Milliye : Bayramı r : 4 Davet. ve Kastamonu encümeni çarşımba mint matte Se ! e 2 e 4

Bu sayıdan diğer sayfalar: