21 Nisan 1935 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 3

21 Nisan 1935 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

( Halkın Sesi ) Biletlerinizi | li /Mutlakal | ğ Son derece hassas, sağlam, zar if ve damgalı Mürak ge geldi. terazinin indedir TİŞ YERİ: Suluhan lida (HÜSEYİN HÜSNÜ DEMİŞ) Ticarethanesidir. yonlar arkasından koşanlar iletle . . sinden al Te Dik ilr kizel Miele ncu ae Zengin bir surette yapılan alm e e atan Klan Ayın «1 1wrinde eden uğurlu (MİL- ONLAR KİŞESİ) la ibeilrinizi Mail ei menfaatınız iktizasından olduğu biltecrübe meydana Mkmasıdır Taşralardanı talep edilecek biletler derhal ve muntazam ve taahhütlü olarak posta yea sevkedileceğini müşterilerime ilân ederi Myonlğr Kişesi Sahibi HAYRİ DÖLEK ei Sıhhat, kuvvet, kudretin | Yegâne il┓PE Ri T İc vet şurubudur he kuvvet. şu ruhu sne Mide Kemi Sizleri kuvvetlendirir Romatizma, AR k- tidarı izale ed im Benç ii İlki ipi in eder Verem ve ve'eme İsti olanların kulluna- €czane olr Kl Merke ez ii era nü Ss. Ferit ŞİFA Eczanesidir SEE SİSE Sizi ESA Sö alim amm peri m 1u9g ud şeyej 1paeşanj in “)391egi ueydeze 4114 yutep UL iğ ey uepulejuiğe seg “Sıg a 2p-L9Jf1gi uz) 149ffiğ LULUPJLA YOLLARI İzmirde umumi Hüs Suluhan civarında ( Hüseyin Hüsnü Odemiş ) i BAKA KKKA e 21 NİSAN Kişesinden Alınız. Telefon: 3497 “orakkapı © 354 No. Hasan Tahsin g a e 2 ve 20 komprimelik. ambalajlarda Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halisliğin timsali 4) markasını arayınız. Fenni Sünnet Mütehassısı Fethi Gacar yale si PANSUMAN, ; ŞIRING, İçin müraat kabul eder. Her türlü Venn verilir. ELHAMRA sineması yanında Şenhan No. 6 Çiçek Mei 4 Te ği ğe ö rr) | Telefon 3151 TAYYARE , SİNEMAS Büyük bir simema et sı ALEKSANDRE DUMAS FİLS'in ölmez eseri LA DAM O KAMELYA Marguerite Gantier. o Rolünde o Yovnne Printemps ihanesinde bulabili 3 > a ai Eer Armand e aval > Picril Fresna; KEKİK Duval P. ugne Poe İkiçeşmelikte : 4 TAN min 1 3143 Eli v Jeanne Marken 17 Nisan ie dan itibaren . Beynelmilel şöhreti haiz olan bu film bu sene yalnız MON NOV > 5 Lİ TAYYARE sinemasında, yaln ilecektir 1 irk En vE e ye p Ayrıca FOKS dünya havadisleri (Türkçe sözlü| son z ig p Yunan isyanına iştirak eden zabitlerin Harp Dıvanı Ç İ N Ğ E C E L E R İ huzurunda muhakemeleri. 2- Aşk Hırsızı RA a iü ö i . Hergün: 15, v7 1,15 3— Dünya Havadisleri ie ee 435"15; ektiler seansı) 4— MİKİ'nin Şaklabanlığı Cuma: 13te “> seansı vari EL HAMR Ay.” İl EANSL Hergün: 15, im 19, 21. Cuma, mar zi 1115 15, 17, 19, 21. Pazartesi, Perşembe 3 te YAAA A YAKLA Bütün dünyanı sevgilisi, il perdenin arlak ve en emret yıldızı i GRETE GARİO, nun ©N yeni ve en son eseri: Çalınmış Aşk i L PIRANELLO'nun ölmez eserinden hu eliz tamamen Frânsızca sözlü bir hikâyesi ! | vx Ez PARAMOUNT JURNAL l cumartesi günleri değişir) SEANSLAR üzün: 15, 17, 19 ve 2ide, Cuma günü: da düve seansı, P, 1,30 rşembe günü 13, 30 ve ve 15te re seansı İğ) ik idi a ii ae Acele Satılık Üç katlı Bir ev Aliağa mahalleşinde Mirke- m sokağında 6 numaralı 3 katlı 6oda, mvtbah, kuyu ve kızar hamam ve hayat've bahçeyi havi ani satılır. Talib olanlar Kuru yemi GOLT çilerde (5) numarada ni Özçüral'a müracaat. eylem- | traş olmak mümkün İleri, 1-6 ğında yapılmış ve dün DİKKAT Hergün son ii as seansı 5 yi - K)J seansıdır. Fiatlar 25, 35, 203 a Altın traş bıçağı, İsveç çeliğinden e onda bir kalınlı- çağı yanın en eyi Bıçakların ağızları 1, 2, 3, 4 numaralı olup, numara sırasile traşa devam edilirse e pm sakala göre okşar gibi 10, 15,20 Çok eyi olmasına rağmen vü Hakikat UCUZLUK sergisinde adedi beş kuruştur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: