13 Haziran 1929 Tarihli Hayat Dergisi Sayfa 7

13 Haziran 1929 tarihli Hayat Dergisi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sayı : 133 ——— telâkki olunur; bunların yanında (Niebelungen) efsanesi de yalnız sinemada görmekle iktifa edilme- mesi lâzım olan şiirlerdendir. Goethe'nin (Göte) (Faust) efsane- si de behemhal okunması lâzım bir Hindistan'ın (Mahabarata)sı ve ( Ramanaya )sı ile Çin'in ( Şeking ) kitapları da şaheserdir. müellifin beğendiği edehiyat ki tapları arasındadır. Diğer büyük şairlerden: Esehyle (Eşi) in (Promethe) si ve (Orest) hakkında üç kitabı; Sophoele (Sofokl) in (Oedipe)i, (Öripid) in (Medeösi ; Aristophan Furipide (Aristofan)ın (Les Chevaliers) ve (Les nuces) kitapları. Lubbock sağ olsaydı da İngilterede kadınlara John bu gün intihap hakkı verildiğini ve bunun en son günlerdeki neticesini görmüş olsaydı belki - yüz sayısını bozmamak için- başka bir kitabı silerek yerine “kadınlar mektebimmi yazardı. Horace ( Horas) ile Lucröce (Dükres) inve Dante'nin unudu- lamıyacakları aşıkârdır. Shakespeare (Şekspir)bazıları- nın dedikleri gibi eskimiş olsa dahi, eskimediğini söyleyenlerin onu niçin beğendiklerini anlaya- bilmek için gene ookunulmak lâzımdır. Schiller ile( Şiller ) (Moliyer)in de eskidiklerini söyle- Moliğre yecekler belki bir gün bulunacaktır; lâkin bu kilap listesinden maksat yenilik göstermek değil, insanların fikri büyük eserleri söylemektir. üzerinde iz birakmış olan *Darihte böyle iz bırakmış mü- elliflerden oHerodot, Tacite, Gibbon, v. s. vardır. Xenophon, Hume, Carlyle İngiliz olup ta seyahat kitap- <p —— —— Hayat larını tavsiye etmemek çok istifade ile okunacak mü- Yüz İistesi onun «Le bonheur de vivre» mümkün de değildir. Seyahat insanın fikrini (elliflerden biridir. kitap açar ve genişletir derler. Vakiâ, ismindeki meşhur kitabındadır. Müellif kendi koyımamışsa da, yüz birinci kitap etmekle John Lubbok'ın söylediği «Voyages de Gulliver ve *Robinson Crusoe» eserini İistesine ve «Bin bir gece» masalları hakiki seyahat okitapları (odeğilse de, olarak onu da tavsiye seyahat arzusunu verdikleri için, aldanılmış olunmaz. artık her milletin malı addolunan Ancak John Lubbock'u okumak ve sene nihayetlerinde mektep için dikkat edilecek bir şart vardır: çocuklarına mükâfat diye verilen Bu müellif dünyayı o kadar pembe renkte insanın onu okurken bu kadar nikbinliğe hayret etmemesi kabil değildir. Onun için Sir John Lübbock'un kitabını, bütün işlerinizin iyolunda gittiği eserlerdir. gösterir ki & * Sir John Lubbock'un tavsiye ettiği yüz kitabın hepsini bura'la değildir; bir kâfı söylenince başka sebep aramıya da saymak mümkün makalenin buna olmadığı: oObir devirde, iyi bir yemek yedik- ten sonra, hazminizin da yolunda lüzum kalmaz. Fakat, noksanın telâfisi pek kolaydır; Joh, Lubbock'un kendisi gitmesini istediğiniz zaman okur malısınız ATA ÖYLE SICAĞI Kurşundan. oluklarda uğdalaşırken öyle, Bir mendil kadar geniş parka girerek böyle Bekliyorum saatin ikiyi çalmasını. Nasıl beyaz leylekler toplanırsa bir damda Bir sıcak manto gibi duyuyorum arkamda Güneş yüklü dalların yere alçalmasını. Çeşmeden su, içiyor bir serçe yudum, yudum ; Nihayet aynı sesle yoldü çıtırdıyor kum; Aynı sakin adımlar yaklaşıyor sıraya. Uzaktan tanıyorum bu tez ayak sesimi; Bir ince duman gibi beyaz elbisesini Gözlerim yorgun, yorgun başlıyor aramaya. Biliyorum ki şimdi yanıma olunacak ; Güneşe bırakılmış yapraklar kadar sıcak Elleri, ellerimde yanacak bir saniye. Sonra birer tarafa gidecek yözlerimiz; Ve mihayet çocuklar gibi esmeyeceğiz Aynı sesle: «Bugün de hava ne sıcak » diye... SABRİ ESAT

Bu sayıdan diğer sayfalar: