20 Haziran 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 2

20 Haziran 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mb AAA İİ LO 4 Boğaziçi hakkında dikkat erbabı ne söyliyorlar: Güzel İstanbulun şüphesiz her tarafı güzeldir. Fakat bu güzellikler içinde bilhassa: BOĞAZİÇİ HARİKULÂDEDİR | Boğaziçi yedi fıtratın üzene bezene yaparak yerli yerine koyduğu mümtaz ve müstesna bir yerdir. : İnsan eli bunun onda birini bile vücuda getiremez. Temiz hava, güzel su, bol ziya hülasa maddi nani aaa ink > > p > > > > > > > 4 “HAYAT BOĞAZİÇİNDEDİR : 9 >». e e e . Sihhat ve afiyet istermisiniz? Bogaz içine çıkınız Bogaz içinde her mevsimde temiz hava iyi su bol güneş bulursunuz. YL Baharda dağlar yeşil ve zümridin otlarla bezenir. İptida erguvanlar sonra katir tirnak- ları açar, güzel kokular neşr eder. Yaz mevsimi Boğaziçi mevsimidir. Deniz banyoları inszna hayat balış eder. Son baharda iktisabi afiyetle ya şehre dönersiniz yahut kışı geçirmek üzere köylerde kalırsınız. '"ebdili hava, zevkü sefa etmek, hayatın bütün yorgunluklarını unutmak için BOĞAZİÇİNE GİTMELİDİR Çünkü ne Venedigin denizden sokakları, ne İspanyanın fıskıyelı havuzları nede Ameri- kanın yetmiş katlı binaları Boğaziçinin sihirli sahilleri kadar. Güzel deyildir. Eger tabiat kucagında bütün güzellikleri toplayan bir kadın ise en güzel kızı muhakkak BOĞAZİÇİDİR. MILİMIMA MAL LLIKULULUMIMIMEKU MAMALULUMALILILULULUKMIMMLLULUMILMUMUMA MKLILLI, LI MI )004000009000000009000090004709900000009999099009 E Tr WILMLUZLLULI A e ez KEIZZZ ERSE 5SSE7 ORT Z222 ER ZI İESLIEZ2ZA ALI I2ZA GELİ ÇİZZE ZE e EEE AAA LİSE ili Ez ç GN ri Ab > >: e Canı sıkılan adam ne yapmalıdır? İstanbulda oturan bir adam hiç sıkılmaz. Çünkü cani sıkılmağa 5S Do 77 ME ei SS ET? te La ER) EZ2Z2 EE bl ei başladığı gibi hemen köpruye iner. Şirketi Hayriye vapurlarından birine binerek Boğaza çikar ve Boğazın temiz saf ve zinde havası ile teneffüs ettikce göynü açılır, Vet pg PN . w ii AN gam ve kederi dağılır. BiZ g li min

Bu sayıdan diğer sayfalar: