20 Haziran 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 21

20 Haziran 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 21
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4m ai GE SE SE SE GE SE EE AMRAARRAARRARIRARARAZRARARARAKRARAZRIA ZARARA RAZER RR ARAR RAAA ARAR AAAR OPERATOR Dr MURAT İBRAFIİM; (Gülhane kliniği cerrahi Profesörü) Hastalarını (14—18Je kadar Divanyolu Mahmudiye caddesinde eski Hilalı Ahmer merkezi binasındaki hususi muayenehanesinde kabul eder. p 9 BYE TİYYYEYEYITIYİYYYV EZE ; GARA RİLARRARIZLAANRİKLA LA © PVP YY SPY YY İY YE YY YY YY YY YE YELE YELKEYYEYEYEKEXKEYYEXEXEKIYIYEKIYEYEYİ ze Ne, o m Bomonti etiketine dikkat 2 Bomonti Gazoz fabrikası Bomonti gazozlarının etiketleri taklit olunuyor Dikkat idiniz ve taklıdini almayınız. P.9 LYA “ Yy , Rg EN e vesvese e e PENN P. Zay R “ ? “ R g ? “ i ğ ç Ahalimizce İSTANBUL / a zaten maruf Çenberlitaş © > olan karşısında : : ETHEM — ! i ( p PERTEV TELEFON: R | i 4 p MUSTAKZERATINDAN SES İğ ee R 4 Krem Pertev, Kozmatik Pertev, Pertev diş tozu, Pertev diş macunu, Pertev kolonyasuları, * p Pertev tualet ve çocuk sıhi pudraları bütün ailelerin fenni sürette sıhhatini muhafaza eyleyor. ; RSS SİDDİSİYDYEOLAAASAASSEEAASANANN00

Bu sayıdan diğer sayfalar: