20 Haziran 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 4

20 Haziran 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| | GE ADAPAZARI İSLAM TİCARET BANKASI TURK ANONİM ŞİRKETİ Sermayesi : 1,000,000 Türk lirası Merkezi: ADAPAZARI 9 ISTANBUL ŞUBESİ: Yeni Postahane karşısı. Telefon: Istanbul — 2042 e DİGER ŞUBELERİ : İzmit, Eskişehir, Düzçe, Bolu, Hendek, Bozüyük, müdürnü, Gerede, Geyve. Muhtelif şehirlerde muhabirleri vardır “ Her hevi banka muamelati yapar. müsait şeraitle tevdiat kabul eder. 2 P. 2 - eş yetti k İSTANBUL UMUM SİGORTA ŞİRKETİ va Sermaye ve ihtiyât akçaları 1,000.000 Lirayı mütecavızdır. - MERKEZİ IDARESİ: istanbulda Galatada Voyvoda caddesinde şirketin kendi mülkü bulunan Sigorta Hanı dahilindedir. Şirketin şuabatı : Türkiyenin başlıca şehir ve kasabalarında ve memaliki ecnebiyede acentelikleri - vardır. TRAAAAAAA AAA ye o..200000090000000 00 000 A Mekteb idarelerine ve talebe velilerine hıdmetde bulunmak için o BEYKER MAĞAZASI Rağbet ümümiyeye mazhar olan ISTANDART karyolalarinın fiyatlarını tenzil etmiştir. eyli mekâtibde en ziyade istimal idilen: Istandart karyolaları olduğunu unutmayınız Beyoğlunda İstiklal caddesinde 370 Numarada BEYKER Limitet Şirketi Telefon: Beyoğlu 1472— 1473 Tekir. Beyoğlu Beyker ı, <1

Bu sayıdan diğer sayfalar: