8 Kasım 1943 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

8 Kasım 1943 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sabahtan Sabaha: B / k Maarif Vekâletinin kardığı cltmıştan este argay ı > kitab vi ii oysun gözünü “Bizim gibilerine dilencilikten, hırsız'ıktan başka ne yaraşır kil.., Bürhan Cahid «Müşterisiz o meta zayidir» w inandır başkalarını Ingiliz mütefekkirler inden Bröok göyle fakat bu, daima bir | miştir: Bir sözün içinde bulanan sözler evvelâ — Müsaade buyurunuz imizde olmalıdır. Vuzuh, ini becerme takdirkârlarının önüye çıkar nişasta, tebeşir t0ZU sahsi karıştıran eczacı yakalandı Bir adam kızile münakaşa eden karısını yaraladı kanlı bir başlamıştır. Beykoz fabrikasına yeni tesisat ilâve edildi deri kısmı ilâve edilmiş ve Ayni zamanda yapılan son daha salğam olasım da sal oyna Parti nahiye ongreleri Dün Kasımpaşa, Yeşiiköy, Ömerli, vasıf olarak edilmesi bizi olsa R —Amca, diye söze başladı Atatürk ihtifali hazırlıkları caktır, Macaristana deri satışı yapılacak Tramvaya asılan çocuklarla mücadel: ae şiddetlen.yor Diğer taraftan Slovakya ese de fabrikası müm. etmek için temaslara İSTER İNAN, İSTER İNANMA! çalışan kadın e ini makineye kaptırdı şapka adındaki Dahiliye Vekili döndü Vekili Hilmi zevk duyar. Eserinden İri istifade düşüne: gelince onun iki sarman vardır. Biri eserinin meydana yardım edecek sermaye sa- bunların fazla olarak ve maddi mes'uliyet eğilaki Şimdi Maarif Vekâletini Bir yıl için çıkardığını haber verdiğ$ altınıştan macerasına gelelim. Bunu Vekâlet erkânından, ta birer (Neşin tamim) vazifesi bitmiş olumyor. Yur kadar sade ve sürülmez. veyahud klâsik rini şi gibi içirmeye hakân Şimdiye kadar alt- Vekâletin bu Kitaplarından için kalemi elime almışken listesi. yoktur. Altmış ve Naci adlârmda üç Beşiktaşta Mustafa (İçsolanın > JE 78 kişilik yer var, fakat muh. solbe be dada GAME ekspresle Ankaraya Türk musikisi konseri yapıştırır, ba hepimiz birimiz için» de musiki o konserlerinden NMA! — Ve devletlâ ismetlâ mehdi ulya Anası da güldü: Ademdir. (Ayakta divan duran Soğukçeşine kapısına — Haberini Mercan ağa getürmüş efendim. (Arkası var) (2) Ahsak “ Donuk; im FieEEeEE$.İ PEPEE, ;” FİSEİEŞEETE EEE! EE

Bu sayıdan diğer sayfalar: