8 Kasım 1943 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

8 Kasım 1943 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

" Bu zamanda aç yaşayan röhm ya -J Tıpkı onun gibi: ei Muhtekirin ihtikârı da, * sütlüye karışma . ki — Ben öyle gürültüye pabuç yok. mam, Hw Diyene cevab verdim: Bir dükkâna girdi — Pabucu yeni aldın galiba? — Siz ihtikâr bi mısınız ? Yüzüme hayretle baktılar: ünasebet ? ker» Derlerdi, söz, Mantar büç, tahta serim giyen kadınları dükçe, bu sözü söyliyeve hak sordum, ayni cevabı — Ya kim e Yaya yürüyen zayiflar, den çöp gibi olur. Mi Zenginin malı züğürtün, maş. zatürree, ağır yapınaz. Son ve Damında iki doktor şeklinde Boğmaca içinde diyot. a ehemmiyetli Boğmaca öksürüj ün gün yin bir ye Bağca Si 2) Bu zaman zarfında çocuk LR aşar, m Ga yoktur. Kai hal bronşit ayrildi ki bu acaya mahsu: e inkilâp ale vaziyet kesbeder. yoktur. de aca ile nöbet beş devam Aitinci haftadan #baren öksürük a etmekle beraber artık bulaşık et doğrudan doğrüya elişi karşılaşan Harp sonrası için şimdiden hazırlanan ideal otomobil Paltodan birçok şey lâzım Beyoğlu kadar Korkunç bir karar Yazan: 6. Rıklin Çeviren: Hasan hii Ediz beş gün müddetle şehir binmek ine gi mahküm edilmiştir. tatbikine na dükkân ve fiatleri öğrendim Kemal DENİZ yine eli ku- nerede ise ipini çe- Alâmetleri birer - Mev- hafif faaliyeti herkeste «Ne entari, icap eder; aplamntn çorabına: kadŞar. * gelin sizinle bekacer başlıyarak Beyoğlun. dair satış yapan #atılan çoraplar... hazır elbiseci dükkünna um, — Buyurun bayım Bana iyi bir palto istüne bayım... Siyah mi? Meslekinin tam adamı olan sırtıma bir palto geçirdi ve ı yi — Ban gerer midi acaba? cuz verecâğim — 80 lira vereceksiniz bayım... — Lari ? 80 lira mı dedin! bayım! Fazla Bir; SIRTIMDAKİ ELBİSENİN MÜŞTERİSİ sırtımzaaki bu 1 — Görünmeden göreceksmiz. 2 8 — Arabanız 100 İdilemetrede 9 e gında, “solunda ME sikim lele ve taboreler Burada da avukatlar, falan oturmaktadır. realist olan kanuni, maddelere iddianame, romantik bittikten * sonra sirâ Şahitler iki kısma ari Salik gibi, dişi de ii — mou lü defa da b — Kaç senedir kulianıyorsunuz ? MD an —h önünden bir ka- — Pekdla sia size 109 lira eni ardınca az sırtını seyi e vazgeçmiş bunlardan gibi olmuştum sinire Hızlı hızlı biri- seç seç ile al bayım. Adam oi dinlediği Ee lu saha söylüyo Mi e — seç, seç tramya»” volcu almaz, ilişti... Rum bütün karşıladı... — Biliyorum, bayziğim siz yina bizim dükkânda angi di ie — Pardon bağ yanlışlık mal almiyan VE KAZAK bana şu — Arabanızı #ki pedalla idare eaeceksiniz. Mtre bnezin yakacak, 4 — tibatı frenlere bağlı ci ve istenildiği Jdeal vasıflari Bir şarkının uluslararası dai e>Sug” Po rerwey b di te eee) bezir DMM 7 öm ERO 'Y “epin rr ŞYEFreBYEBE 8 |

Bu sayıdan diğer sayfalar: