2 Aralık 1950 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

2 Aralık 1950 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bakanlar Kurulu in re | Tugayımız Kızılların çenberini yararak dün kanlığında toplandı da yarım iimat edilir temaslar öre âmirlerinin ödeneklerinin arttırılması 1 BEYANAT Kızılay Başkanlığına Dr. Belger seçildi 1 SKERİ SÖZCÜSÜ İ A NÜN TAKDİRLEKİ Kedilerin talih MENKIBESİ» Bir ei taburu a hun doğusundu İDA Tür #Herlemiş ve: tugayı İçlerinden ve: Çalış, meşakkat öldürür; ça- lışma, derd-i ihtiyaç. Bien: bir başkası çıkıyor, Yı yapmak kaldıkla #rab, nedir bu keşmekeş-i söylemiştir. 30 uncu alaya i derd-t intiyaç; âsanın ihtiyacı ki vi lokma nedir. İne alnmış pu ve Diye feryat ediyor; bir di- e Beri de artık olarak yenen bit Türk Bree bu geri | ekmeğin ıstırabını hay hâreketini desteklemiş kırıyor; eser alayın bir Zehr olsun o Me kola pes- dün kıtalarından ayrı ande 5 dümanl #k) Tüik eri görmüşler Böyle vezinle, kafi; z ie fiyeyli kahp İL tek heceli erler israr Eğ dren Kendilerine © hizmet andaki, binleri a ve kanları Sai Gharitonlu er John önden hicranların en acı- | Tomlin ile birlikte ekti Jai nz Tanrım, mektebe s8- Er halde geri İK tortanıız Ni sin tanın a cım yanmı- ii drlla, lara, hira bir Mi Fatoş ne vakit ihsan eksin: Midheşç Cemal KUNTAY a ulaştı Pyongyang'da yeni müdafaa hattı kuruldu yazan AĞIZDAN AĞIZA DOLAŞAN BÜYÜK BAŞARI hatırlıyaz Pyongyangın dir, SOnUne, Büyük Millet Meclisi dün Selim Ragıp Kore harbi piyasaya tesir (Baştarafı 1 Inci sayfada) . ha 28 Kasım günü hattının yeni KED EDİYORMUŞ 1 (paşam cereyan sonra İnönü . KARRAMANCA iü

Bu sayıdan diğer sayfalar: