4 Mart 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 4

4 Mart 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

v . UYT ryYr — 43 Mart 1696 Sevdiği içinmi | Gelecek Harblerde Baltık Devletleri | Üldürdü ? Rusya ile Almanya arasında çıkacak muharebelerde kanlı” sabahın be |— bu devletlerin tabil kaynaklarından İstifade — şinden, gecenin | onuna kadar edilmesi plân dahilinde.. çalışırmış ! İdak v gel ee a |Fakat.. Baltıklıların hangi tarafı | (- eee hul.. |£ İr lanı | Tar İngiltere ve Fran sebetle: , genç katil olmuştur. Si Estonyada asırlarca evvel yapılmıs ltuk devletlerinin bir gün Avru da bir harp çıkarsa aziyet a-|den muht bir mev|Rus gibi k k Rus -|kalmıştı. Di “Dük ve Düseş Vindsor: srülmektedir tiklâl devri kendi müdafa azırla - Vindzor'un oturdukları Versayda Mege şatosu Madam dö Pomp 4 Versaylılar * T ud an — indiği yardım etmişler- takbel bi devletlerinin Ti S n meti n erR) kraliçe Mari L & eri icabı arır. tırı yi ; ıJA ni iyük dev z ) yök ü zeve vu |) örmek ardu Ve her| a itk y r 4 ğ yalnız ondan bahsediliyordu. |Bü vgilisind. düşündürm den, tabli lar Amma bir kadır a 2 emek de : neden sebep va Hayır... musumla n y mek de geçiyor. Fakat, man rdı?... İşte, £ Fvet —X M F -—1 | Aijğ_â”v.' î B h 3 h Esyalardıan fantoa- iler Bir Bahçe Çapasından Dinledim ltında ni ıdi laşt im. E gördi be . bi Yazan: FİLE ; der- ydir | b n bu bahçenin j i T d müh l oldular, hiç nam, yağmure imşekli bir gecesi — idi. baldız lar amma biz nele ler biliriz? Yine bi ilranlık, z ni gizin bir pencer çekmesine yardı - Amma kapısında çalıştığın Beni bak öpekleri metçi kız onu * k diye oynı: Kaç rafta a a 5 et bulunc rol. tabiidi Kraliçe ka gibi seril dlan gu güzel|tüne get dlirtmiye razı değil. Vicdanım da bunu tavsi- odama kapand n, bu tarzı har beni K 1 r ak.. ha k aman, İ ylaşır da bu - b Ş BU n rek elinde bundan dürüst ne yapıl Hile beraber hareket ec kendi ağızlarındar * olaca dim kemeye götü: ahmetli yavrucak İbu kaı Onu aptal yerine & şeyler de bir değil... iki değil... üç ndükçe kalbimi sızlatan ve yüzümü : Yarım kız Ben kız n sormıyacak mm? emesinin im- lendiği ı bir bekâret bekle dir. Ben ne ki olur İmkânsı * artığı maskara... undan çıkarır/âtar, yanında bir gece bile saklamaz. İlk sözü:

Bu sayıdan diğer sayfalar: