11 Kasım 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

11 Kasım 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

< MİR No. 9703 KIRK ÜÇÜNCÜ SENE 11 SON TEŞRİN g - —>a — ” ve Son Bu fen, AZI BULVARI İZMİR - gi e ii ki BIĞIN. j in ilidir ehe az a“ , |Mareşal Fevzi Çakmak , Ankara, 10 (Yeni Asır - Tele- İ fonla)— Mareşal Fevzi Çakmak bugünkü irenle istanbula git- miştir ışmuharı müdü a HAKKI OCAKOĞLU » BONE ŞE . a iTi DEVAM MÜDDETİ — Türkiye i Hariç için Senelik . : Altı aylık 700 1300 İ . i en - TELEFON: 2697 : k S ie ..i : pm 5 e 2d Fiati (5) lraştur Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserininin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazetedir YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır. “ Yılbaşında Hatayda intihap var “Hatayda kurulacak yeni hükümet | Iran hazinesinde İntihabattan sonra teşekkül edeceğinden o mücevheratın kadar ye Ml olmıyacak bir kısmını İran M. X hediye etti Belediyenin kıyet yoluna ışık serpebilir A Ee Bir gazetesi Zirai

ılğından takdirle bahsediyor 4 Yıllık esiiiğİ Zirai plân zirai mahsulâtın teknik rasyonelliğini temin etmiş bulu- nacaktır Londra( bütün şekillerinde devlet büyük bir müteah- : Demiryol pi N mülâkatta el kızlarımız nasıl ransız nazırı sonra ziyaret kararını bildirdi seyahatte ayı çok medeni bir Fransız ER İ Nazırı önümüzde- e ee Hükümet mehafi- : ki ay içinde de baş tinada ariciye linde derin bir te- i ta Polonya olmak Dr essürle karşılan. : mıştır li Mn m eşe £ GN tant merkezlerini ve ziyaret edecek, Al man gazeteleri iyi karşı

Aynı gün çıkan diğer gazeteler