5 Aralık 1940 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

5 Aralık 1940 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No. 10679 Kırk Beşinci Yıl o FİATİ (5) KURUŞTUR 5 İlk kânun Perşembe 1940 GAZİ BULVARI e — — — > > — — İsuyaz sahibi : ŞEVKET BİLGİN a gtnnrleş HAKİ > Bea wi p soğuk günlerde —— e Kahraman. Arkel rkiye için Hariç için Onlara ve ırakıp bini 1400 2900 La ez ne Se yer ver, e ei Alt aylık 750 1650 her yardımda bulun.. Günü gecmiş nüshalar (25) kuruştur. ilân münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserlerinin bekçisi, anbahları çıkar #iyast gazetedir YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır Cepheye giden. Yunan askerleri Atina sokaklarında ASMA eN KAM uğurlanıyor illetlerin ç Aklı selimi Türk teiklilinin | Yılmaz ye Hakraman Müdefü Mehmetçikler Yeni nizamı suya Yunan düşü nin Şark kısmına da ŞEVKET BİLGİN — Atina ajansı Memur Maaşlarına Hayat bahalılı bahahılığı münasebetile bir mıktar hâkim oldu Yeni esirler alıntı tar zam yapı VAŞE TEŞKİLATININ VAZİFESİ olarak şöyle SON DAKIKA Ital yonlar Selânik kara yoluna veda yolunu bombaladılar leri şeflerinin iştirak et- tikleri bir toplantı 4 (A.A) — Nevyorktan 4 (A.A) — Stefan nizamı o çiğniyen, SANMİFEDE — Londreda düsürülen bir Almen tayyaresinin pilotuna viski Cepheden Atinaya gelen yaralıları halk tezahüratla karşılayor ram ediliyor

Bu sayıdan diğer sayfalar: