6 Aralık 1940 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

6 Aralık 1940 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

14 5 GAZİ BULVARI İZMİR RS) RE ELUM Gri MANUNU MM AŞŞY 5 yat müdürü : Vekiller heyeti toplandı LU RAİTİ . 5 (A.A) — Vekiller heyeti bugün (dün) > Mi Bap doktor Refik o Saydamim| Se mü DDETİ seri için Hariç” ağ Mn liği toplanmış ve müzakeratta bulum-. Altı aylik... 1680 Günü geçmiş hüshalar kuruştur... TELEFO N:267 T” ilân münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez . | , 27 Cilmhuriyetin ve Cümhuriyet eserlerinlagbekçiti, sabahlari çikür siyast yazötedir YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır PETROL VE HARP İngiliz abloka- sı tesirini gösteriyor Bir Hafif yarali Yünen askerleri Atinaya gelişlerinde | karşılanıyorlar bir bombardımanda evleri yıkılanlar soğukkanlılıkla lüzumlu eşyayı topliyorlar ri Arnavutlu- ga gitmekten korkuyorlar Işıkların maskeler.me- sine fasıla verilecek HAKKI OCAKOĞLU Buğday hakkında mühim kararlar elindeki ve çavdarlar hükümet- çe satın alınabilecek —— —uy — Başvekâlettem HAT BERDEYAN Elbasana doğru TEMİN EDEMEDİ Kızıl ordunun fikrine Arnavutlukta 42 Italyan tay- yaresi tahrip edildi DA İngiltere için mesele teşkil Tanca ve İnailişler İngiltere emri vakileri kabule| <2. mütemayil büyük bir bozguna uğradılar 20 binder: fazla telefet verdikleri bildiriliyor Taricadan bir görünüş

Bu sayıdan diğer sayfalar: