6 Haziran 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

6 Haziran 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 10 “COCUE DÜ İNN) 144 — e 5 ea 6 Haziran 1930 a Si wee | İki sersem!.. (| 3 |U Talebe yazlar Ji enj Bilmecemiz. | İstasyonda Demişler: iz sağa, “Gittiler pek u: “Gezmeğe ek, dağalı ii İki sersem demiş: “Biziz!..,, “Böyle kılıkları vardı: İki sersem demiş: “Biziz!,, be eek Çifte aptal! “İkisinde de var sakall,, Bekr afal afal Dem : Ah.. Biz değilizl.. Gözlerinin feri sönmüş, İki sersem geri dönmüş! Dolaşiyorken diyarı, Uzamış sakalları!... Aşıp dağları, tepeleri, Nihayet dönmüşler geril Kadınları çağırmışlar, “Gelin!..,, diye bağırmışlar | şi “Hey kadın! mühim bir me var: ik misiniz, bekâr mı “Sizin kocanız var mı?,, İki kadın da “var!,, demiş, O zaman atılmış Memiş, “Anlatın bakalım bize: “Benziyor mu şeklimize ?..,, İki sersem demiş: med > Saptılar sağa, k Isimleri çifte apta İkisinin Bakmışlar afal « Demişler ki: Evet, bizizl.. de var ei y afal, Böyle kılıkları vardı: Demişler: Ah... Çünkü dolaşıyorken, Dağları aşıyorken, Dökülmüş Kanlar Dağılmış sarıkları! “Biziz!,, di Biz si “Çarıkla, sarık yok!.., diye, Sersemi Onlar Kendini ler dönmüş geriye | çıkmış dağa: yine Kendilerini Kn Ki iki bie Hattâ arayormuş hâlâ!.. — Bi Necdek Rüştü | © Hediye kazananlar Yarın Ankara Bir senedenberi memnunum ki yorum. Zaten h sre pi yol or, kâh sararı yudumda içiyor: İ talık ğine bir gecesi. Ben penceremi 5 TM ğ ler resmederek yarış me yerle canlarından ykm m İnönü i is yali çi la de avus 15 Mayıs tarihli “ Tavus ,, bil | 107 - Fatih Mediha Hikmet H, 108- mecemizden hediye Vel alara: Eyip,21 Safiye: H., 109 Kız m. m. bir kısmını ( Pazartesi ) ği 545 YEL H., 110 - Sarıyer bl > 111 - Tekirdağ Yaşar B., 112 - Galata mızda neşretmiştik. Bugün de | yil, Ge 113 - Beyazız emin mabadini neşredi BE. O. m. Muzaffer Nuri B,, Kartpostal kazanlar : Nu sâray a ment B., 116 - 76 - İzmirde Hoca sok. 19 Hat ğ 1249 Vedat B., 117 - 717 - Ankara İsmet paşa m. 411 Muazzez Beyi ağ ei gine mn 118 - Süleyman H., 8 yleri e Güzin , 119-K. köy Hasan H., 79 987 | Yalı sn : sie ye H., Kek A hime H., 80 - EN ia acilar Celâl Korkut B. eşiktaş Mutena sında Nail B., 81 - Üsküdar O.m. 2 H., 122 - Üsküdar İmrahor 65 Hayred M. Tayyar B., 82- e LA din B., 123 saray 764 Azmi Şükrü H., 83 - Beyoğlu musevi lis, Albert Sidi, | B, 124 - G. saray lis. Necati B., 125. 84 - Hasköy musevi is. skinazi, Hikmet Ziya B., 126 - Neziha eN 5 yazıt Ahmet Hayri B., 86 H, 107 Ankara iie Fehmi H., Beşiktaş Valdeçeşme İsmet B., 87 - Lü- | 128 - Bandırma Ali Necati B,, 100 Yu t bankası Hüseyin Rahmi oluda A, Sabri be 130 - Bal likesirda B., 88 - ara Samanpazarı Kavaklı | Nezihi 131 — Sadi bey. sok. 35 İlhan e m ez m Ortaköy de et “sok. e böy, 133 - 4 180 Celâl yi 10 - Şehzadebaşı ys yeste H., 97 - K. köykız O.m. Saime | Sedat bey, mer H., 98 - İs, lis. 1325 Emin B., 99: | Eskişehir e Lütfi bey, 143- Müeyyet Ahmet B., 100 - Asampsion | Jozef koleji 81 Karakoçyan ef., 101 - Selâmsızda | Beşiktaş 853 Zevkine Bahyan, 102 e saray lis. vi A bey, > - Erenköy Eda H., sr A, ahir B,, Dark Mebrure İhsan H., 104 - emi İga mi mek. Şükrü si Cem lis, Ruhiye H., 105 paşa O. m. 225 | m. 234 Zühtü Esat Sabri B., 106 - Beyazıt Türkân | miye Rauf H. - İzmi Ero) r Zişan H., 1 mek. Mehmet Emin bey, 144 H., 145- Ti “ B Vefa O. 2883 Osman 0 5 ü Şevk ket ER o. Gs 151 - # Raye- kıpırdadı ve yürü Kabataş lisesi; - Adres ; Bilmece halli : aileme kavu er Zem lir .w oTrene yerleştim. Şimdi sabırsızlıkla ha; vakit var... Keskin bir rekli hoplatan ray ye nın geceyi delerek pa edişi: Ağır ağır hareke edi kâh sarp dağlar arasından geçi- Gil nönü oklarla ız... Or- in kenarında etrafı üy hav: İN ötüyor... Yıldızlar bu gece daha parlak. Bazıları Le evleri ai ışıkları ile birer ümit gibi. İ Havanın ağırlğ köy esi sesi.. Memurların fenerleri.. Tren ahenktar bir Gec e Bılmece kuponu 5 Haziran 1930 hareket ez ni | ayrı bulundu; reketimizi bekli- iyoru; ii Trenimiz e tarlaları bir Temmuzun Dik adeta bir birlerile LE heye- eşerek (o bunları tasyonunda durdu. köyün seyrek "Bir. iki ayak Üçüncü sınıftan - bir meyve ismi bulunuz! rtil 175 brlerim ünün çirkinleştirir. Hayatta 1 2 3 4 harflerimi 1 4 5 mek istem Son üç harfimi tersine okursanız saçlarım dö- külür, beni beğenmesinizl Bildiniz mi ben neyim? Hediyelerimiz: Doğru halledenler arasında kura çekilerek İ inciye bir kol saati, 2 inciye va saplı bir mürekkepli kalem, 3 üncüye bir kilo çikolata, 10 uncuya kadar birer roman, 30 uncuya kadar birer paket şekerleme, 50 inciye kadar birer paket çikolata, 60 ıncıya kadar birer şişe esans, 70 inciye kadar birer cep defteri, 80 inciye kadar birer paket mis sabunu, 200 üncüye kadar birer Ke verilecektir. — Bilmece müddeti 15 gündür. İİ Küçük Sanatkârlar Köşesi || Karikatür müsabakamıza ait resimler: — Ayol, erkek hindi mi kabarır, dişi hindi mi? — Şimdiye kadar erkek hindi kabarırdı amma.. Bundan sonra... Nİ Orm Samanı — Kadınlar mebus intihap edilirse nerenin mebusu olmak istersin? — Tabii e mebusu olmak isterim.. gân Akif H., e KE e Sait , He o. ri 35 Cemalettin B.. 157 - Kuleli A. liş. efradından Halit B. vu 2 o.m. 265 Refika H.. İs. 208 Melek H.. el - 3 üncü ei Si Fatma H., a A. H. m. Hikmet Bi i - 8 inci mek. 166 Ş ref B., > önle o. m. Necdet B., 67 - Sultanse- 166 - Mü ei Nazıf H sabahat Gi ğe G. saray kal Pakize Emin H., - Sabahat | 193 - Bebek Sen jozef 7 M.A, 194- Osman 346, 175 - Bebek nn Nuri | Feyziati lis, Sabahattin B., 105 - G, se H, 178 - Kadıköy Şermin Fuat hanım, | ray 1149 Numan bey, 196 - Fatih A. 177 - Beylerbeyi 27 inci m. Sebahattin > bey, 197 - Moda Melle. Sara B. 178 - Nuri Fuat B. 179- Şişli 50 dö sion mek,, 198 - İs, E. lis, Mehlika H., 180- Üsküdar K. Kelya, Tai MW 199 - Sirkeci Halil İbrahim 181 - Nişantaşı Melle.Kftali, 182 - Eyip , 200 - Is. O. m. 65 Hayrünnisa H. 6 Jale Senai m 183 - Heybeliada “ledi iye kazanan karilerimizin Sevim Esat H., 184 - Nişantaş Nermin | PERŞEMBE günleri saat İ den Atıf H., 186 - biye Kerim H., 186 - 6 ya kadar matbaamızdan hedi- © ni EE veli Si Bağ “ | yelerini aldırmaları rica olunur. Yy Mehmet im eşiktaş Adil Hayrettin B. ğe Ema Hediyelerle beraber ver- Müke 1 0 imiz Kapları biriktiriniz. Skart m) iğ Haline E, Beşi Ta ğa eN biriktirene çok şık ve kıymetli met H., m Bah Hilkat Hikmet H., | hediyeler veriyoruz. Resimli hikâye: İŞTE HER ŞEY BİR ARTİSTTEM AMAN ALLAH *..BU) DA ii Ginedr. mr ii Bu yaz bol bol gezip eğlenmek ister misiniz? (Ahşam)ın yeni AL.'TIN piyangosuna iştirak ediniz! ee, Sml ili Tis* 171 “Metan? 027

Bu sayıdan diğer sayfalar: