6 Haziran 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6

6 Haziran 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 6 Akşam 6 Haziran 1930 Üç günden beri e sıcak var ağaca saplanan m hafta Chalon şehri cıvarında garip za mış lokma gibi orada asılı kal- mıştır. kazada tay- yarenin Oka- ötörü bozul- muştur | Fakat içindeki tay- yareciye bir şey olmamıştır. - Yeni bir peri kruvazörü eee —— m p AE inni Zal Lu : iş i Üç en beri şehrimizde adamakıllı sıcaklar başlamıştır. le öğle vakti sıcaktan caddelerde yürümek kabil olmıyor. ie hafta her tarafta pardösülü erkeklere, kürk mantolu kadınlara tesadüf edilirken şimdi erkekler yeleksiz, hatta ceketsiz, e kısa kollu elbiselerle geziyorlar. Yukarıki resimler dün İstanbulun muhtelif Yerlerinde çekilmi kei parası Man Be Köpi kalktıktan sonra ER iki mili eski Ez kalar Eki r. Galata çihetindeki eski köşk te yıkılmıştır. Buraya İstanbul Ebi gibi bir köşk yapılacak ve bu köşk te kiraya verilecektir, Bu sene dut çok boldur ç günden beri dut birdenbire bollandı , hemen her sokak © Ber n polis müdüriyeti polislerden mürekkep bir bando muzika teşkil etmiştir, Müdüriyet musikinin salaş duk dolu bir tablaya tesadüf ediliyor. Dutun okkası 10-20 Hinirler üzerindeki iyi tesirini nazarı dikkate alarak bu işe kalkışmıştır. Muzika heyecan eseri i görölen kuruşa verilmektedir. Yakında daha ziyade ucuzlıyacağı anlaşılıyor. mahalleleri gezerek güzel havalar çalaçaktır. x SN LA Gü a atları ilân olunur. Ni — "ii .—.—:, —T sinueudiemee — İİ,

Bu sayıdan diğer sayfalar: