27 Haziran 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

27 Haziran 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 8 AKŞAM zamanı. 31 mayis 934 tarihli bilmecemi- zin halledilmiş şeklini buğün he- diye kazananların isimlerile be- raber neğrediyoruz: YARDAKÇI Bilmecemizi doğru halledenler- © deni Gazi Osman Paça orta mek- tep talebesinden No, 19 Nedim bey birinci gelmiş ve hediyesi olan) (Marangoz ve oymacılık takımı), ve Çapa 31 inci ilk vektep talebe-| sinden No. 9 Bedreddin bey ikin- cilik İle (Futböl topu) ve Yozgat © mektep müfettişi Hüshü bey kızı Nezahet hanım üçüncü gelerek (Elişi takımı) hediyemizi kazan- © mışlardır. Kil ke Ti 485 Leman, 2 aüinbul fr. Sufder, 3 - Beykoz 40 mer ek, Hile Osman, 4 — Adapazarı fb yalin bey #üuhulleri Macide, 5 - Ka köy Benjozef in Mehmet İsmail, 6 — Kuşdili Yoğüriçu sokak" 16, Netmiye, een b ona ek 229 ireniköy kaz lim 254 Munerer Helin, Saçak 23 Samiye, 10 . Ankara «ika wekileri basmüfetiik klibi Fah- edi hanım ve beyler. 11, — Darüşşafaka la 156 Namik, 12 - Bakirköy Bezazyan Ti İarepan Kar sapyan, 13 - Çengelköy Yeni maballe 45 Asiye, 14 — Feneryola Mekmre Sa (5, 15 - İskan kız Ke 647 Ayşe 16 Kalbataz erkek lir. 577, Teripet Sermet, 7. — Galatasaray hin, 214 Cem Erol, 18 - Haydarpaşa Mefharet Murat, 19 - eksper kızı Güney Sabih, 20 - tanbul 59 uncu lk mek. Gevher Baki bey ve hanımlar nan — Konseramtavan, 22 - eyeiye is, 6 mumaxada Neriman, 23 - min, Sinan Mete sekak 28 Reyam 24 - Usküdür 22 inci fk mek Rıza, 25 - İstünbul kiz orta mek, 218 Nezihe, 0 26 - Kasınpasa Bedreddin mahallesi Hayri bey kın Şükran, 27. Beşiktaş — Kılıç Ali Yıldız sokak Necdet Fe 28 - İstanbul Suzan Fehmi, 29 - Cağal- “ol Hirmyeksfa sokak Vİ mumarmda © Vecahat, 30 - İstanbul kır orta mek 208 Hlaide hanım ve beyler 31 — Kendi kar Tar 701 Yapar, 32 - Boğaziçi 32 inek ik iaek. Muall 33 Bebek Seniozef mik. 34 Bakarköy İranbul © 35. Sündiye Buidat enddzsi 317 & Behçet 36 - Beşte sehir bam | Rİ Nah 8 Ür Para namı 4 m - Gelenbevi orta yiek. 580 - Samatya Mükerrem Fuat bey fe b) ED Yavuzlar ali nr Öne e a matya Ağahamam caddesi 256 Nuri Ab. İlah, 47. Bostan il mek. 124 Jale. > Üsküdar 17 inci ilk mek Rana 49 - İstanbul iz orta mek. 298 Halide, 50. İatambul 56 nes ek. 243 © Necdet bey ve hanımlar. a 570 Handan een Sö akal ka 189 ame, 7 Sem Hayrünien, Ri et ki Hali, 59. Çarşam 0 ve hür. 1 — İstünbul Senjemdark mek. Mük- 62 Çinili yıktım han 20 Fevzi, Pangalı Eşref efendi sokak 31 iç, 6 - İsranbul 44 üncü ilk 'Nedli “Akif, 65» Vefa lin. 426 Zeki, 66 Balat Melek, ma e Özman, 67 - İc KO m, 68 - Vefa liz 1010 ti 69. Hukuk Fakülte 4297 Şe 70 - Kabataş lir, 44 Şahin bey ve ocuk Dünyası Hediye alanlar 71 — Alemdar Çatal çesme sokak 50 Sermet, 72 - İstanbul hez lis Fet hiye, 73 — Bursa satma mücadele yiyac seti kâtibi Nureddin bey malhdumü Ntin Gilip, 74 . Yesiköy Orhavjazi cüddesi 35 Ziya, 75 - Kumkapı Yepi e, 76 - İstan ülemihtelir mek, 410 Sek 77 - İstanbul Gedikpaşa 11 muma Yada Arikel, 78 - Vefa ln 957 Aliede din, 79 - Kadiköy Gazi mek. 279 Mü yeni Basri, 80 - Eliz yıldız kütüphü. nesi Kemal, 81 - Fatih Fayzi paşa end. desi Necati, 62 - Anadoluhisannda Do Zan Reşat, 83. Çapa 28 No, Selma, 84» Şehrsilini Mevlevihane caddesi 129 Ahmet, 85 - Konya belediye şubesi kar şisinda' niralay Hamdi bey, hanesinde Fazil, 86 © Ameli Hayat Ticaret li 41 Haver, 87 - Harbiye mek. 257 Ke yel, 88 > Beşiktaş Hlasfırn arka sokak Melihat, 89 - Taksim Gümünuyu fen ek. Münir, 90 - Kükaraş erkek Tin, 630 Rail, 91 . Ameli Hayat ticaret his, 120 Beyim, 97 - Akşehir Kline enden 24 Nazife, 93 * İambul kez lis. 1055 Me- dike, 04 Şili Tereleki lik 557 Senih Fikret, 95 - Eyüp orun mek. 295 İli seyin Hismi, 96 - Haynye lis. 136 Cahün, ufka, 97 - İstanbul İstiklül 150 İsme Hakka, 98 İstanbul kiz | önsallira mek, Müsalemet Süreyya, 99. Siltenehmet 22 Cenan Refik, 100 - Ça pa 11 numarada Hamdi, 101 - Kadirsa Şehsavar bey mahallesi 95 Mediha, 102 - Üsküdar on mek. 320 Nezihe | 103 — İstmnbul erkek lim 59 Necat, 104 İstanbul Yenikapı Marül sokak 13 Makbule Ener, 105 - Suadiye Çamlı sökak Belkin, 106 - Tekirdağı Namik Kemal caddeti $ Mehmet bey mahdumu Suat, 107. Vakıf paralar müdüriyeti memierlerımdan İbratsim bey oğlu Nezih 108 - İstanbul aparıman 2 Hâle, 109 — Feyziye Jim 497 Seli, 110. İstanbul 5 inci ik mek, 95 Hami, 111 - Bebek Neclâ Tevfik, 112 . Nişantaşı Şirin zain Mala Ozan. 113 3 eye 7 Ne, Tevl Sabi, 114 Ve ek a. 902 Orman Zeki, 115 Çün el 15 üncü ik rk, 55 Sadi ey ku Kaşikan, 16 - Şili Sama Nar, 117 Gil” Zir bara Sadik lee Türk Yaşar, 118 ünal sakala, Zakin Kömür Kl ar ği sad Hikme Vey oğlu Tüm Ek e m Miş GİY inal dali ba, 122 > İstanbul ke ia Sİ Map er Ai, 123 Kaban li 792 Mücü Vi 12, ağ 8 pe ik ek Tİ Taka, (25 İban Deiipüa mek, 2b6 Fun, 120. Aksam 73 Ne Bükey, 127 Kada Ta 086 Ayten Vak, 128 — Beyoğlu dokuzuncu di erk, 21 Falma, 125 > tana 28 inci He mk, 205 Öğ, 120 Davutpana an gk, 207 AK, 131 Rober Kalleş NE Mami, 122» anil 44 öncü Ze FSEK, 125 Blk 9 eca İk m 598 Sala, 134 Ülküm Kap mn 91 Tuğkan Takdir. 135 > İken ül e 195 Olkan, 193 > Göz ik ön 75 Mba 137 e Siköy ka ora ek, Bediz, 138 - Nazi eat oğan Ky bek all Pike ÜN, H9 > İyi Vr pul meki 259 Mağ 140» GAİN om mek 336 A My İİİ Beyaza & me ik ül 253 Ayn Lafı VAZ. Binde Tül Se 5 Find, Yap Adel sa Gekiida Sele, TM Dek in me 134 Men, 145 Bi Rumlikarak G8 Elüniyim. YAG Şi Teki 97: Ni Fire 7 Kadıköy Nüzhet efendi sokak 52 Mya, 10 Te Ylabayı cad eğ 5 Sleyman Kamal, 148. Gulen best o et 790 Mu 150 Üz Aday 18 Refia 151 < Fonköy 8 Sü. Salim, 52 - Kitler ünde sökük 17.18 Necdet, 153 > Ülke vam Mi mek, lebilir Yari, SA > Per vevmiyal Ni. 50 Fun, 155 > Sany ie yk, Gönde 311 Noyan 156 isi 45 elle in 536 Saf Vİ e mn üm ia el VU Sidik 158 > Makama kayu Öneş Li, 155 < Üsküdar of ik 418 Keçi 160, Vefa La BE Rümec, 16) - Kedili kaz he. 11 Meliha, 182 - Kalca Kedi, pata yal Müz dun Kemal, 163 - Kandil kr in, Mü le, 166 Fey li 32 File 165 > Carihişyer sen ek. 259 Nusahaç 186 Muğla müd C: Ra rik it 167. Yi A, 7 mam Sike, 616 > e Kizlar bazar Yanl efendi mahdamı 2 169 Ömer Fa 4 Sadi Nüzhet, 170 öle mek, Muzalf Vtay, sokak İstanbul 45 nci ZA İstanbu Sen 172 - Heybeliada mek, 127 Saadet, 173 - İstanbol Hayriye lin, Osman Nuri 174 > Fatih Bebek İstanbul 44 üncü ilk) İml 450 Bir İZL 2 Yeşi haa Edebi müsahabe (Baş tarafı 5 inci sal içindi. Bu eser Bilecik ali Yar Kemali beyin «Tercilme hakkinda düşünceler ve tatbil bazi nümuneler» namile cidden hayre- te şayan bir tetebbü neticesinde vücuda getirdiği kitaptır. Cümhü- riyet valilerinin memleket idare- sinide gösterdikleri dirayete ve kalem iktidarlarını nasıl ilâve ettiklerine şahsan pek iyi bir misal olan Ali Kemali bey diğer eserle- File de, ezcümle Erzincanda vali iken oranm tarihine, mebanisine, | hususiyatma dair vücuda getirdi. ği üşenmek bilmiyen bir tetkik kitabile de irfan âleminde pek tanınmış bir zattır. l Bu son eserinden mülhem elan” mütaleatı, ki terceme işine taallük etmektedir, bir başka makale için zemin ittihaz edeceğim. Halit Ziya Uşşakizade am e ZE meme HAYVANLAR ALEMİ Bayüle kurada 280 salıife - 380 resim 4 renkli lâvka - 8 metin barlel table Ba meraklı, eğlenceli kitabı okudunuz me?) Tevbi ve atış üerkozi yalm AKŞAM KITAPHANESİ ln, Ankara eadöosi, etamin Para yorine yosta pulu da bre. mal Gayri mübadillere para tevzii Gayrimübadillere yapılacak pa- ra tevziatı hakkında takdiri kıy- met komisyonu hazırlıklarına de- vam etmektedir. Maliye vekâle- tinden tevzi edilecek para için beklenen havalename gelmiştir. Hazırlıklar bitince bir kaç güne 'kadar tevziata başlanacaktır. Tevziat binde 4,3 nisbetinde- dir. Küçük istihkak sahiplerinin oh Tiraya kadar olan istihkakları komisyonca nakten verilecek, 'de. ha fazla istihkaklar için sahipleri- ne bankadan alınmak üzere çek verilecektir. Bakalorya imtihanlarında muvaffak olamıyanlar Ankara 25 — Maarif vekili | Hikmet bey bakalorya imtihanları hâkkinda şu beyanatta bulunmuş” sari — Bakalorya imtihanında mu- vaffak © olamıyanlar o vekâlete müracaat ettiler, Müracaatlarını tetkik ediyoruz, İcap ederse bum ları tekrar imtihana sevkedece- Biz. iayanu tayyareci Vest Ziya bey entihdemi D. Ogan, 178 - Kadıköy Pa- zatyolu 2 No, Kuya Neşir, 179 - Kün dili iz is, 460 Nedir, 180 - Beykoz 40 cr ilk mek, 336 Bülent, 181 — İz mir Karşıyaka Bultiye sokak 5 numara Berin, 132 - Beykoz, Yalıköy Çatana s5 kak 115 Mürşüde, 183 . Şişli Terakki Yi 188 Nlehlika, 184 - Beyoğlu 20 inci ik mek, 59 Harika, 185 Trabzon tapa müdürü Tahsin bey eaahduru, Atalay, 186 - İatümbul kiz öne mek, 536 ZÜ hal, 167 - Findik Serisi 87 Güzin, 188. Fatih 19 No, Cemile, 189 - Bey ike ile eye. 379 Chi, 190 — Beykoz. Sitare, 19) . Yedikie 3 Bümarada Anna, 192 - İseyoplu Buta sokak 5 mu marada Akine, 193. Beşiktaş Yeni mahale Talamur caddesi © Basri, 194 2 Aksaray Mer caddesi 87 Dlayriye, 193 - Kadıköy Gazi mek, 390 Ferhan Fugt, 196 - İkaabal Kunkapı Cinci Zeki, 197 - Ankara Yenirehör edc 17 Orhan, 198 - Beyoğlu Ermeni kız mek. Antusmet, 199 - İş tanbul. tpubikar ilk mek. 156 Sabahı 200 - Ankara Türk tayyare cemiye neşriyat şubesi Saime hanımdan Kadri Kemal bey ve hanımlar, “Aksam, en edebi tefrikası; İf AT Halbuki eskiden, Bu âleme gü meden evvel onları ne kadar yük: sek kabiliyetli, ne kadar herkes- ten üstün görüyordu, Bütün bu makinenin basi alıp veriş sister in mahsul duğunu anladıkça memleketin ne-| den bu kadar geri kalışina kız yordu. Yaşayiş tarzları değiştiği, me deni hareketler her gün yeni ih. tiyaçlar doğurduğu halde Türki. ye bütün bunlara lâkayt kalıntı. O hâl yazım harp edip mevsim gelince kışlağa çekilen ve bütün bir kış ganimetlerile geçinen eski Osmanlı olarak kalmıştı. Fakat hayat bu şekilde devam etmiyordu. Artık Türk kadını kendi kas- hağında, kendi tezgâhmda ördü- Zü kumaşlar iktifa etmiyor. Liyon! fabrikalarının ipeğini, Brüksel fabrikalarınm dantelâsımi ariyor. du. Artık Türk erkeğinin giydiği gömlek Türk kadının el tezgâhlar vnda öşlenmiyordu. Medeni ih- tiyaçlar onu baştan aşağı frenk fabrikalarından çıkmış eşya ile donatmağa mecbur ediyordu. iylüsü bile kendi deku- masını değil, Manchester basma- s1 arıyordu. Bu tersine dönüş Türk ülkesi hah bir pazar haline geti Büyük harp memleket kapılari- nı ecnebi Fabrikalara kapadığı zaman herkes: — Eyvah, dedi. Artık Avrupa: dan kumaş, ipekli, danteli gelmi- yecek. Yalmz bu değil, iğneden ip ğs, şekerden, buğdaya kadar bü- tüh anbar ve kiler eşyası kenivermiğti. Türkiye çifçi memleketi oldu. ğu halde dünya ile alâkası kesi- Tince aç kalmak tehlikesine d müş, bir kaç yıl kokoruzla pas pal yemişti. Avusturya ve Almanya mühü- rebe saflarında Türkiye ile bs- raber olmastlardı ayağımıza gi- yecek çorap, sütümüze koyacak seker, başımıza geçirecek külâh bulamıyacaktık. Büyük harp bittiği gün ödeta bir sevinç vardı. Gazeteler biler — Boğazda yüzlerce nakliye gemisi var, içleri erzak, eşya do- ii Hakikat bu eşya ve erzak do- lu yüzlerce gemi Boğazlar açı- hınca derhal istanbula geldiler. Fakat ecnebi dritnotlar onlardan daha evvel Marmı onlara yol açmışlardı. aya girmişler, Suat Rahmi her günkü mesa isi arasında şirketin bu geniş mik: .yastaki muamelesinin iktisadi cep-| besini tetkik etmeğe de vakit bü- uyordu. Zaten bu hararetle işliyen alış veriş makinesinin kuruluş tarzı gösteriyordu ki Şark Ticaret Li- mitet şirketi müstemlekeleri. ve geri kalmış memleketleri pazar yeri olarak kabul eden beynelmi 1el iktisat prensipinin Faal bir eseridir. Bu pazar işlediği zaman vaki Konya hammları cimdallı basma kuşanacak, İstanbul beyleri ipekli gömlek giyemiyeceklerdi. Fakat Sitenin köomsiyoneuları, Manches- terin fabrikatörleri de viskilerini içemiyecek, Bürhan Cahit RON Fakat ya bü geri memleketler sanayileşir, onların da kavak ağa- ©, mezarlık servisinden başka bir sey görünmiyen topraklarda fabrika bacaları yükselirse ne olacakti, Manchesterde mister Eduvard Tommy, cins yarış atlarını nasıl besliyecek, (Liyon) Ta fabril #ör parçalarını kime satıp şato, yaptıracakdı, İşte bu üçin emel taşi burasi idi Türkiye de Çin, İran, Made. gaskar, Cezayir Zengibar gibi eğ” zın, kilerini, dolabını frenk ma- tama açmiş bir iptidai memle- ketti, Buralarda tezgâhini kuran €c- ntbiler zahmetsizce, kafaları yo- rulmadan para kazanıyorlardı. Bir elden ham toprak mahsülü alıyor, öteki elden mamul fabri- ka mahı veriyorlar, alırken yüzde yüz verirken yüzde beş yüz ka- zanıyorlardı, ve bu iptidai memle- ketler halkı bu alişveriş manda. sında ölmenin terini, Funu elinin emeğini döktüğü hak de meye efendi gibi yaşamanın ta- dini alamıyordu. Ecnebi seyyahların iç Afrika- da can boncuklarla koca fil diş- leri aldıklarını yazan gazeteler. bu zavallı insanların gafletine ka: rilerinin merhametini celp etmeğe çalışiyorlardı. Acaba bir ipek mendil, iki ar. şın boyah basmaya mukabil yüce ormanlarının bereketli cevizleri- ni kesip veren insanların Cad gö- Ki kabilelerinden ne farkları vardı, Suat Rahmi şirketin son Za manlarda aldığı yüksek yekünla siparişlere mukabil ancak İzmir piyasasından bir kaç yüz sandık İncir çektiğini gördüğü yaman bu mübadelede hesap ve nisbet al madığını ve bu alışverişin gü geçtikçe memleketi fakirleşi ceğini anlamakta gecikmedi. Başka bir nokta daha göze çar- pıyordu. Fabrika malı boldu. Ucuzdu ve çeşitliydi.. Bu malın girdiği, gö- ründüğü yerde el tezgâhları du yayor, köylü kadının çıkrığı işle miyor, yün yamakları sarımı yordu. Hilâli gömlek bezi deku- yan mekikler oyuncak haline gel- mişti, Ve çamaşırının katlarına mem- leketinin çiçeklerini sürüp koku- tan Türk kadını şimdi dolabının raflarına ankitson kalıplarını #iyor, gömleğine ibrişimle oya iş- liyecek yerde arşın arşın danteli alıp süslüyordu. Dedeniyet dünyasında doğan her yeni şey belki ilk içün Pas cemiyetinde görülüyordu. Fakat ürk kibar üle- minin malı olmakta gecikmiyor. da. ” Bu cazibeye tutulmamak için şüurla bir milli program ister. di. Fakat tarihe Osmanlı devri di- ye geçen yedi yüz yıllık Türk ha- yatında bu işin. tılsımı bulunan yaamıştı. Bir zamanlar silâhin, zaferin hakkı ve ganimeti olarak elde et. tiğimiz garp matamı şimdi yal. Yara yakara, malımızı, paramızi hattâ istiklilimizi vererek alma: ğa çalışıyorduk. Türk gümrüğünden geçen her ecnebi mal denginin bir düşman müfrezesi kadar tehlikeli olduğu henüz anlaşılmamış. (Arkasi var),

Bu sayıdan diğer sayfalar: