31 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6

31 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

31 Temmuz, 1934 Kış hazırlığı Saçlar uzatılacak, şapkalar büyüyecekmiş? Önümüzde üyük kadife şapkalar giyilecektir. Bu Fı giyebilmek için şi dınların saçlarının uzatılması- na karar verilmiştir. Buna sebep üzeri büyük tüyler,hattâ kuşlarla süslenen bu kadife şapkaların kısa saçlı başta | duramamasıdır. Yazın hafif büyük hasır şapka- ları başta tutmak için saçlar al- tindan bir Jâstik kurdele geçiri iyor. Ağır şapkalara bu lâsi ğin kâfi gelmiyeceği anlaşılınca saçların uzatılmasına karar ve rilmiştir. Vaktile elbise ve saç moda- » terzilerle berberler icat eder. Halbuki son seneler zarfın- da bu iş sinema artistlerine geç- miştir. Bir filimde görülen bir “bise veya baş taranış tarzı he- men bütün kadınlar tarafından kabul edilerek moda oluyor. Geçen sene saçların açık sarı plâtin renginde olmasını Joan Harolv çıkarmışlı. Yere kadar uzun elbiselerin, büyük tüylü şapkaların giyilmesi Mae Wes- #n bir filmi görüldükten sonra moda olmuştur. Simdi de saçların önden kâh- kül arkasmdan da tepeye şinyon gibi kaldırılmasına Katerin Hep- burn ismindeki yeni bir sinema antistinin . bu tarzda taranması sebep olmuştur. 5 Meda olan Mae West şapka- larını giymek, ancak saçları Kate- rin Hepburn tarzında taramak: la kebil oluyormuş. Yalnız şimdiden karar veri len bu modayı bakalım hangi artist yıkacak, ve yerine kendi icat ettiği hangi yeniliği kabul ettirecektir? Meyvalı pasta 440 gram tereyağı, İZ yumur- fa sarısı, 8 yumurta akı, 2 Himo- kn e e gram ince makine şekeri, 440 gram un, bir miktar arzu edilen meyva almalı. Tereyağını, yumurta sarısı ve şekerin yarısile güzelce vurmalı. Diğer taraftan yumurta akı, li- mon kabuğu ve kalan şekeri şer- betleşinsye kadar köpürtmeli. Vurulan ilki kısmı bir araya karıştırarak nihayette un ilâve et- meli ve karıştırmalı, Bu hamu- yağlanmış bir kâğıdı tepsiye yayarak bu lerine > Gezme; © bir müddet fırında kurutmalı, tepsiyi dışarı cekerek, intihap edilen meyvalardan küçük parçalar keserek üzerine yaymalı. Sonra bunun üstüne hamurun diğer yarısını döküp tekrar fırı- na salmalı, Pasta kabarıp rengi pembe olunca fırından alarak üzerine makine şekeri serpmeli, Gildin güzelliği Deniz banyoları mevsiminde- yiz. Mayodan açıkta kalan kol lar, bacaklar ve gerdan cildinin güzel olması için sabahları bir rün yarısını hafifçe kaşık gülsuyu, bir kaşık süt ve bir kaşık kâfurulu ispirloyu arada karı; let sonra cildin ne kadar güzelleştiği hayretle gö EMİ İGİLİ İZLİ in Çocukların elbinölerini muhafaza Yaz günleri çocuklar vakitle- ini bahçede topraklarla, oynıya- rak geçirdikleri için | elbiseleri pek çabuk kirlenir. Bunları ko- rumak üzere ince basmadan, ke- tenden şık ve zarif önlükler ya- pılmaktadır. Bir kaç model der- cediyoruz: 1 — Beyaz üzerine mavi ka- reli ve pembe çiçekli basmadan sade bir önlük. Belinde mavi bir kurdele kuşak vazifesini görmek redir. 2 — Beyaz ve kırmızı kareli ince keten veya bezden önlük. Kolları üzerine volan konmuş- tur. Omuz parçası altına kloş konulan eteğin üzerinde | cebi yardır. 3 — Pantalon şeklinde mavi ketenden yapılan bu önlük iki bağ ile ensede bağlanmaktadır. 4 — Bej rengi üzerine kırmızı yeşil ekose ketenden olan bu önlüğün eteği kloştur. Tam önünde büyük bir cebi vardır. 5 — Pembe üzerine mavi çi- gekli basmadan kolları volanlı önlü, Belinde mavi kurdeleden kemer bağlanmıştır. Zarif ve kolay bir iş modeli Beyaz yahut sadakur rengi ke- ten üzerine renkli koton perle veya muline ile işlenen bu çi çek demeti çok zariftir. Bu model bir masa örtüsünün dört köşesine ve peçetenin bir ine. işlenmeli Bej rengi ketenden bir yastı- ğın ortasma ayni çiçekler işle nirse sade ve güzel bir yastık vücuda gelir. Bu çiçeklerin işlenmesi çok basitir. Çiçekler, yapraklar, her Şey sap işi ile işlenmiştir. Yapraklar ve saplar yeşil, ge- incik kırmızı, papatya sarı, Ber kır çiçekleri mavi olarak işlenmelidir. Örtünün ve peçete- nin etrafı yeşil koton perleyle ve tığ iğnesile işlenerek çerçeve- lenmiştir. Bu çiçek demeti şömen dö tabl, tepsi örtüsü gibi olarak ta lenebilir. Lavanta çiçeği sirkesi Açık ağızlı küçük bir kavanoz içerisine lâvanta çiçeklerini dol- durmalı, zerine şişenin aldığı kadar iyi sirke koymalı, Bir hafta kapalı ağızla bırak tıktan sonra sünger kâğıdından filtre ederek süzmeli. Küçük şişe- lere doldurmalı ve ağızlarını iyi ce kapalı tutmalı. Bu sirkeden, el ve yüz yıkanır. ken, su içerisine bir kahve kaşığı atılırsa fevkalâde serinlik verir, Arı veya başka bir böcek sok- #uğu zaman bu sirkeden faydası görülür. Tereyağları muhafaza Havalar sıcaklanınca buz de- labında muhafaza edilmiyen te- reyağlarında garip bir koku hasıl olur. Ekmek rülen tereya- ğma eski nefasetini verebilmek için bu yağı bir kap içerisine koy- malı, Bir bardak su içinde bir kahve kaşığı bikarbonat dösut eritmeli. Bu suyu tereyağin üze- rine dökerek yoğurmalı. Tereyağı eski haline gelinceye kadar yoğurmada devam etmeli, Sonra yağı çeşme altmda yıka malı, ve üzerini su ile örterek mu- hafaza etmeli, Ri Badem lokması 250 gram bademin, üst ince ka- buklarını soyduktan sonra, 250 gram ince şekerle beraber havan- da dövmeli yahut makinden ge- girmeli. Sonra birer birer olmak üzere iki yumurta ilâve etmeli, karıştirmalı, iki kaşık su ve bir kaşık un da koyduktan sonra elle bu hamuru on dakika kadar ka- rıştırmalı, sonra yağlanmış bir tepsiye ceviz büyüklüğünde ha- mur parçaları koyarak yarım &: at orta hararetli bir fırında pi- girmeli, Bu lokmalar dıkla da yapılal viz yahut fın- Cmk EML ear Çillere karşı Tecrübesi kolay tesirli bir ilâç Deniz banyosu yapıldığı. va- kit güneşte uzun müddet yat mak âdet olmuştur. Fazla güneşte kalmak yüzde çiller peyda (olmasına sebep olur. Buna karşı geceleri yatar. ken yüze şu ilâç sürülürse çok faydası görülür, Bir hıyar almal ler gibi, kabukla meli, sonra bir tülbeniten gezi rerek sıkmalı ve süzmeli, suyun içine yarım limonsuyü Yüz yıkandıktan sön- ra bir parça pamuğu bu süya batırmalı ve çil olan yerlere sü- yerek masaj yapmalı. Kuruduk- tan sonra yıkamadan yatmalı, Asma yaprağına sarılı barbunya balığı Herbiri yüz,yüz elli gram geleni yva rende le, rendele ve etmeli, barbunya balıklarını temizleyip yıkamalı. Tuzlayip biberlemeli sonra zeytin yağı içerisine atmalı, Diğer taraftan taze asma yap- raklarını alarak sıcak suya batı- Tıp çıkarmalı, soğuk suda çalkan- dıktan sonra kurulamalı. Balıkla- rı yağdan alarak asma yapraklari içine sarmalı ve bir tepsiye diz- meli, Balıkların hepsi ayrı ayrı yap- ıp tepsiye dizildikteni sonra üzerine bol zeytin yağı koy« raklara s malı ve tepsiyi fırına salmalı, Bir çeyrek yirmi dakika pişirme) #anra sıcak sıcak sofraya çıkar malı, Asma yapraklari ayıklanıp ba- lık ye zaman limon suyu ile zeytin yağı bir arada üzerine dökülürse çok nefis olur. Ceviz. iki mir T. A, Z. benmaz yapmak için Ceviz ikörüni yeşil ceviz almak: ister, Yirmi tane yeşil cevizi ortadan yar yarak kavanoza koymalı, üzerine bir Titre (eau - de - vie) denilen ispirtadan doldurmalı, 4 gren diş karanfil ilâve ederek öğzim kapamalı, iki ay brake malı Bu müddetten sonra bir huni çeri. sine, pamuk koyarak Jikörü filire etme Hi, 300 gram toz şeker ilâve ederek bırakmalı. Bir kaç gün eonra şeker taç mamile eriyince sizelere doldurarak ağızlarını kapamalı, aklamalı, 2 — Saçların rengini koyulatmali için ceviz yaprağını kaynatarak | suyu ile saçları yıkamak çok faydalıdır Bir avuç ceviz yaprağın kaynatmali ve suyu ile, saçları yıkadıktan sonray galkalamalı İnce cilt ve kaşlar Şişlide İnci Gökmen hanımas 1 — Arm ettiğiniz kumaştan yan pılan ve boncukla işlenen gece çanta #modellerini yakında basacağız. 2 — Güneşten çebuk mütcemir ol. manza sebep cildinizin mazıkliğidir. Buna mâni olmak çin pul pal olan yere güner ve deniz banyoların da sürülen yağlardan sürünüz. Bunla hazır satılan İkremlerdir. 3 — Kaşlarınızın tçlarını uzatarak söylendirmek için eceleri lanoline sö rünüz. Lanoline çok yağlı olduğu va kılları kuvveilendirdiği, ve yeni Wiy çıkatlığı işin faydasını görürsünüz, Güneş Tekeler Suadiye N, S.L. hanıma Yüzünüzde güneş lekeli işin pu poradı kullanınız Bir hıyarın kabuklarını soyduktan sonra “et makinesinden geziniz. > Bu. püre içerisine bir tüp vazelin, ik çor” ba kapüı gil suyu, bir kahve kaşığı tatlı badem yağı, biz küçük tutam kür & ilâve ediniz. Tahta kaşıkla kaş esiniz. Serin bir yerde muhafaza ek günde bir defa, sabahları yüz e, boynunuza bir parça sürünüz. olmamasi

Bu sayıdan diğer sayfalar: