16 Şubat 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 12

16 Şubat 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

, Bahlıtte !j ANADOLU Hassas ve temiz iş Mutedil fiatle Sözverilen günde sMakine tamirha- ı E H PT İnesinde yapılır İzmir Kestane pazarı demirciler No. 16.18 Telefon: 3993 gea eee oto Koroğlu Hamza Rüstem kE:ınqhw fabrikaların fotoğraf makineleri, film, cam, kâğıt, ve bili $ üstamel lar, fotoğraf alât e bilumum Mıı" ıelıp:lî: oğraf alâl ; Fotoğrafçılığa müteallik her nevi malzeme Zevki okşıyacak resim ve ağrandismanlar, senedat va evrak istinsahları kemali dikkatle yapılır. ğ ve kopyaları AMATÖR İŞLERİ Developman, kopya ve h.â nevi ağrandisınan — sürat ve nelar e yapılır. İZMİR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6,7,8, ) Telefon: 2675 Telgraf: Rüstem İzmir BrEE Haraççı kardeşler Bügîik mobilya ve mefruşat m M eee dir mhnemeı%e Temiz, zarif eşya, eli gelir. Herl line göte temiz ü kabul edecek bir salona, rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtır. İyi bir mobilya içinde kendinizi ve ailenizi muhite daha iyi tamttabilirsiniz. Evinizin eşyası hayatr nızin etiketi olduğunu unutmayınız. — Memurlara 10 taksitte veresiye muame- lesi yapılır. Pastil Pektoral Doktor Şahap “öürü yumuşatır, Baleam sühtürür. öksürüğü Mücellit Ali Rıza —. Sıhhat Balıkyağı Norveçyanın halis Morina balıkyağıdı lki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir Hamdi Nüzhet Çançar Sıhhat Eczahanesi Büyük Salepçioğlu hanı karşısında Başdurak Kumbaref biri Kitab, Defter, Blok ve her nevi Bankacılığa aid bilümum cild işleri yapar. En temiz ve en zarif işleri süratle yapar, İzmir Ki hi || Bir kere müracaat ediniz. Yeni Kavaflar çarşısı No, 34 Diş Tabibi Cevat Dağlı Ikinci Beyler sokak Na, 65 Telefon: 3055 Baktiryoloğ ZühtüErgin | Her türlü idrar, kan, balgam ve saire tah. lilleri yapılır — İMüracaat )İ':ı;dqu Telefon 3869 Birinci Dr. Demir Ali Kanmçı oğla Cilt ve Tenasül hastalık- ları ve elektrik tedavisi Telefon. : 3479 CUMHU RİYETİ ZIRAAT.BANKASI 1938 Modelleri geldi Sevrole Otomobilleri Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridri Yedek parçalar mevcuddur Adres: Beyler Numan so- kağı No. 23 Kabul saatleri: leden evel saat 10-12 öğleden sonra 15,30 - 17 Tele: 3434 ..l CTT AT UKU GU , TP Oldsmobil otomobilleri de her türlü evsafı haiz, sağlam, elverişli, güzel ve lüks makinelerdir Izmir ve bölgesi bayii: O. Kutay Birinci kordon telefon 2704 l ea - llli di A ila

Bu sayıdan diğer sayfalar: