1 Ekim 1936 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 1

1 Ekim 1936 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

IN UYANIR İİİ SERVETİFÜNUN A4 SİYASA * BİLGI x SAN'AT #* GAZETESİ # Sahibi ve başyazıcısı : Ahmed İhsan Tokgöz Yazı işleri genel direktörü: Halid Fahri Ozansoy Yıl 46 — Cilt 80/16 Perşembe, 1 İlkteşrin, 1934 <8 2093 / 408 Yazılıkayada Çıkan larihi San'at Eserleri: Türk Tarih Kurumu, her yıl yaptırdığı yeraltı araştırmalarına, bu yıl da Çorum valiliğine tabi Alacahöyükte devam etmektedir. Bu arada Yazılıkayada yapılan hafriyattan ümidin üstünde neticeler alınmaktadır. Resimlerden üstteki Yazılıkayada bulunan dört parça eseri, alttaki de gene orada bulunan bir mezarın parçalarını gösteriyor. Bunlar, hem tarih, hem san'at bakımından fevkalâde ehemmiyeti haizdir

Bu sayıdan diğer sayfalar: