15 Mart 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 12

15 Mart 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

z ' Batmak yok Yeni lâstiklerimizin çifte takviyeli tel tertibatına dikkat ediniz 1938 Modeli © GOODYEAR kamyon lâstiklerinde damag çift telli yapılarak azami suret- te takviye olunmuştur. Gerek kamyon ve gerek tenezzüh mo- “SURE GRİP Lâstiklerinin bezleri meşhur Su- pertwist ipliklerile imal olunmuş- tur. Bu suretle SURE GRİP lâs- tiklerinin her bez katı bütün yol ârızalarına mukavemet' edecek bir şekle konmuştur. A YENİ GOOD YEAR TA N 111 m 15-3-938 <a Patinaj yok pi e ÇAMUR VEYA KUMDA... Good. year'ın Sure Grip lâstikleri vakit kazandırır — Zincir kullanmağa lüzum bırakmaz. UZUN YOLLARDA.... Goodyear'ın yeni Sure Grip lâstikleri patinaja ve her türlü yol arı- zolarına karsı ozomi emniyet verir. YOKUŞLARDA sas Goodyear'ın Yeni Sure Grip lâstikleri otomobil ve kamyonları fozla kuv- vet sarfetmeden, patinaj yapmadan kurtarır. BUJi ALIRKEN GOODYEAR Çifte Kartal Bujilerini Arayınız Akümülâtör Alırken GOODYEAR Markalı Olmasına Dikkat Ediniz

Bu sayıdan diğer sayfalar: