1 Nisan 1938 Tarihli Yarım Ay Dergisi Sayfa 17

1 Nisan 1938 tarihli Yarım Ay Dergisi Sayfa 17
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1 oğlu filân ba LZ, vi ade. etle ine köy. B Er, ları ile di, “Bu ası geç çen İle dişahılar, Trakya Umumi Müfettişi General Kâzım Dirik'in Hayırlı ve Verimli , Çalışmalarından : TRAKYA ARICILIK KONGRESİ IİNTİBALARI 0 2 eankör he millet çok, çok ihmalet- âlemleri içide bize bakmıyorlardı. Ya bugün ? TÜZE, akan Atatürk ve Bugü büyüklerimiz . olduk Şükür ler izi her re dü e bize yor. dertlerimizi dinliyor. nasıl olur a n olsun onu sevmez buz kalpl zamanında evlerimizde skıya geldi, geliyor. Bizi | ASACA Di her iz zindan « Ya şimdi öyle mi yurda. Ne eşkiya var, ne de birşey.. herkes kendi e ben Ata- türkü en olur da sevmem Ko la konuşmayı miştik vi O, bana halâ israr ediyor 0 ada ilerle Trakya. Arıcılık Kongresi konuşmalarına devam ederken. Sağda köşede General K. Dirik müzakereleri takip ederken görülmektedir Bu gece bizde konukla daha iyi olur. Sağol baba, köyler var, bize m Kolsuz Yusul Yaylı, köy vollarım dönerken o, halâ bizi selâmlıyor ve “Yine gelin, eceğim daha birçok e gidelim. ol üstüne dikildi. başı ile yine gelin!.,, diye sesleniyordu.

Bu sayıdan diğer sayfalar: