8 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

8 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 Mart 1932 — << ——— as du : Ilkbahar ı modası Yeni elbiseler yünlüden ve çok sadedir sl Geçen seneden beri ipekli rağ- betten düştü, yünlü ( elbiseler revaçtadır. Bu kış bütün tuvalet- ler yünlü kumaştan yapılıyordu. İlik baharda da bunun devam edeceği anlaşılıyor. Paristen gelen baberler ve modeller ziyaretler, çay devletleri için hep yün elbise giyildiğini bildiriyor. Bu münase- betle yeni bir takım kumaşlar şıkmıştır. Yeni yünlü kumaşların ekserisi hafif ipekle dokunmuştur. Bu hal kumaşlara başka bir yumu- şaklık ve parlaklık veriyor. Yeni çıkan ve |Dublic| ismi verilen bir kumaş iki yüzlüdür. Bir tarafı koyu diğeri açık renk olan bu kumaştan pek şık elbi- seler yapılmaktadır. Iki renkten yapılan elbiseler, bu kumaşla yapılınca daha zarif olmaktadır. Bir tarafı kahve rengi, lâcivert, siyah yahut koyu gri olan kuma- şın altı bej. mavi, pembe, beyaz, açık yeşil, turuncu gibi renkler- dendir. Diğer kullanılan kumaşlar ara- sında düz yünlü üzerine küçük simden benekler işlenmiş olanı en çok giyiliyor. Bu kumaşlardan yapılan elbiseler üzerine, başka kumaştan kısa birer jaket yapıl- makta, bellerine de göderiden aynı renkte kuşak konulmaktadır. Düz elbiseye, çizgili caket, benekli elbiseye de düz caket giyiliyor. Bu elbiselerin biçimleri gayet sadedir. Biçimli kuplardan külfetli dikişlerden vaz geçilmiş gibidir. Ekseriyetinin bluzları zarif yakalarla, etekleri plilerle süslenmiştir. En çok ehemmiyet verilen kı- sım kollardır. Elbiselerin olsun, caketlerin olsun kollarında, volan- lar, pliler, biçimli kesilmiş par- çalar vardır. Bu senenin yeniliklerinden biri de bemen her jaketin ve elbisenin bir eşarpı bulunmasıdır. Bu eşarp açık renk ipeklidendir. Üzerinde benekler, çizgiler damalar vardır. Ekose pek moda olduğu için ekosz eşarplar da makbuldür. Jaketlerle, elbiselerin yakasına çiçek takmak gene moda olmuştur. Takılacak çiçek çift yahut üç şImalıdır. Kamelya gül, karanfil, €n fazla rağbet gören çiçeklerdir. Çiçek yerine meyvadan yapılmış küçük bir buket te göğse takıl- maktadır. Bir araya getirilerek buket yapılmış dört beş kiraz, lâcivert bir elbiseyi pek hoş bir surette o süslemektedir. o Bunun gibi, çilekten, taze fındıktan, salkımla frenk üzümünden yapı- lan buketlerin her biri süsle- dikleri elbiseye ayrı bir zarafet vermektedir. Bu sene mevsimde ve yazda en fazla giyilecek renk lâciverttir. Açık maviden siyaba yakın koyu lâciverde kadar olan bütün ma- viler ve lâciverler son moda add- edilmektedir. Yorgunluğu gidermek için Fazla yorulduğumuz bir zaman- da yüzünüzde yorgunluğumuzun izleri belli olursa, fazlaca ıhlamur giçeğini bol kaynar su ile haşla- yınız. Su ılık olduğu zaman bir leğen içire süzün ve bu su ile nüze banyo edin. Derhal bir rahatlık kissedeceksiniz. yü Bazı kadınların: “ bir yumurta pişirmesini bile beceremem!,, de- mesinin doğru olmadığından bir kaç defa bahsetmiştik. Bu, böyle olmakla beraber mutfaklarımızın halinin bir çok kadınları yemek işlerile uğraşmaktan menettiğide muhakkaktır. Evlerimizde mut- faklar ekseriyetle bodrum katında rutubetli, ocağı iyi çekmez yer- lerdir. Apartmanlara gelince, buralarda da mutfaklar karanlık, iki kişinin yanyana yürüyemiyeceği okadar dar, berbat yerlerdir. Buralarda bir kadının, mecburiyet oduyma- dıkça yemek pişirmek istememesi pek tabiidir. Halbuki Avrupada mutfaklar evin veya apartımanın en temiz, en ferah, en aydınlık ve geniş yeridir. Adeta bir kimyahaneye benzeyen bu mutfaklarda tabii seve seve iş görmek kabildir. Yeni: mutfaklarda takip olunan başlıca esas-kolaylık, hıfzıssıhhaya riayet, temizlik, ahçının istiraha- tini temindir. Bunun için mutfak- larda bir takım tesisat yapılmıştır. Bugün bir asri mutfak resmini dercediyoruz. Bu resimde yeni bir mutfak bulunması lâzım gelen eşya ve levazım da numara sıra- sile gösterilmiştir : Tuz emmeğe mahsus süpürğe makinası, 2 evin dahili telefonu, 3 dolap,' 4 terazi, 5 fırçaların durduğu yer, 6 fırçalar, 7 temizlik alâtı, 8 Galvenize demir kaplar, Evlerde divan denilen sedirler çok taammüm etti. Eski bir som- yenin altına dört ayak üzerine bir şilte ve bir örtü, bir kaç da yastık kondumu güzel ve rahat bir köşe vücude geliyor. Bu di Faydalı bilgiler Yumurta akını kolayca vurup köpürtmek için, içine bir tutam tuz atınız. * Şekerleme, pasta gibi şeyler duran dolabınıza bir elma koyar- sanız hem şekerlemeler bayatlayıp bozulmaz, hem de onlara İstif bir koku: verir. X* Camları sileceğiniz suya azıcık petrol ilâve ederseniz daha iyi parlatır. Cok kirli ve lekeli camlar ortadan kesilmiş bir soğanla silinirse çabuk temizlenir, uzanıp istirahat etmek kabil olduğu gibi geceleri de bunun misafir için yatak vazifesini gör- mesi divanlara olan rağbeti art- tırmıştır. Divan taammüm edince bunu süslemek te bir mesele olmuştur. Divan istirahat edecek yer olduğu için burada uzanan adamın elini uzatınca alacağı kitaplar bulun- malıdır. Bunu temin etmek üzere yukariki resimlerde görüldüğü gibi raflar, divanın iki tarafına boyanmış adi tahtadan sandıklar yapılmaktadır. Son zamanlarda divanları resim- lerle süslemek çok revaçtadır. Bu resimler ekseriyetle büyük mec- mulardan kesilen boyalı tablo- lardır. Bu tablolar camlı ve kâgit çerçivelidir. Bunları pek ucuza 9 vantilâtör, 10 elektrikle sı 1sı- tan cıhaz, 1l süt, 12, 13 meyva kapları, 14 konserve et, 15 kon- serve yemiş, 16 sebze, 17 emayye kaplar 18 bezler, 19 pençere, 20 elektrik tertibatı, 21 bulaşık mahalli ve musluklar, 22 su süzgeci, 23 çanak çömlek, tabaklar, 24 yanğın söndürme aleti, 25 mutfak saatı, 26 yemek dumanlarını dağıtan yelpaze, 27 alominyom kazan, 28 ocaklar, 29 hava gazi ocağı, 30 frun, 31 fruna sokulmuş et, 32 krema yapan alet, 33 bardak, 34 elek- trik ütüsü, 35 mürekkepli kalem, 36 kâğıt, 37 elektrikli bulaşık yıkama kabı, 38 masa, 39 cam kap, 40 ekmek, 41 çatal bıçak, 42 keten bezler, 43 muşamba, 44 çiniler. Divanlar ve divanları süslemek usulü yaptırmak kabildir. Divanlarda behemehal ması lâzımgelen birşey de çiçek- tir. İki taraftaki sandıklardan biri üzerine behemehal çiçek dolu bir vazo koymalıdır. Üst raflara vazo, biblo koymak da kabildir. ann Pire Faydalı bilgiler Halıları, parlaklığını vermek için hafif amonyaklı suya batırılmış bezle silmelidir. X Buruşmuş kadifeleri ütüle- mek için iki kişi dört ucundan tutarak iyice germeli, sonra ters tarafına biraz sirkeli su serpmeli, aynı vaziyette, yani masa üzerine koymadan ütülemelidir. * Süpürğeyi (o kullanacağınız vakit daima ıslatınız. Hem iyi süpürür ve toz kaldırmaz, hem daha çok dayanır. bulun- Ucuz çanta Suvare elbiseleri için çantayı kendiniz yapabilirsiniz Balolarda, suvarelerde tuvaletle beraber bir çanta bulundurmak lâzımdır. Bu çantaların çoğu pek pahalıdır. Halbuki tarif edeceği- miz çanta, yapılması kolay olduğu gibi, herkesin kullanabileceği pek zarif bir şeydir. Çanta 15 santim-boyunda ve 10 santim enindedir. Çantayı yapmak için arzu edilen kumaş kullanılır. Elbisenin * renginde kadife, lâme, yahut çiçekli bir kumaştan otuz iki santim uzun- luğunda ve 'on altı santim eninde bir parça kesiniz. Boydaki iki santimle enindeki bir santim faz- lalık dikiş payıdır. Aynı büyük- lükte saten, yahut muareden bir de astarlık kesersiniz. © Erkek terzilerinin yakalara kul- landıkları ve telâ denilen kalın ketenden de otuz santim uzun- luğunda ve'on beş santim eninde bir parça hazırlayınız. Bu keten üzerine kumaşı teyelleyiniz, sonra kenarlarını içeri tarafa kıvırarak ince ince dikiniz. Şimdi sıra astara gelmiştir. Bunu da Keten üzerine dikiniz. Yalnız dikmezden evvel astarı üçe katlayıp ortaya gelecek kısma üç höcere olabilmesi için üç delik açın. Bunlardan biri dudak kırmızısı ortadaki, pudra, diğeri de küçük kolonya yahut levanta şişesi içindir. Astar hazır olunca çantanın iç tarafına teyellemeli, ve kenarlarını güzelce (o bastırmalıdır. Dikilme ameliyesi bittikten sonra iç tara- fından çantayı ütülemeli ve hiç bir tarafında potluk olmamasına dikkat etmelidir. Çantayı üçe katlamalı. Kapak vazifesini görecek tarafa küçük bir ayna yapıştırmalı, diğer iki kısmı ince ince yan taraflarından birbirine dikmelidir. Şekerlemeli sütlâç Pişirmesi kolay ve lezzetli bir tatlı Bir okka sütü ateşe koymalı kabarınca içine sıcak suda yıkan- mış otuz beşdirhem pirinç atmalı, karıştırarak pişirmeli. Diğer taraftan bir miktar karı- şık meyva şekerlemesini ince ince doğramalı, bir kaşık romba karış- tırdıktan sonra bırakmalı. Sütün içinde pirinçler tamamile yumuşayınca, elli dirhem şeker ilâve ederek sütlâç koyulaşıncıya kadar pişirmeli, tencereyi ateşten indirerek köpürtülmüş bir yumurta sarısını ve meyva şekerlemelerini içerisine atmalı, o Karıştırdıktan sonra ayrı ayrı ufak tabaklara, yahut bir tabağa koymalı. Eger evde fırın varsa yumurta- nın akını bir kaşık ince şekerle iyice dövmeli koyu bir köpük halini aldığı zaman sütlacın üzerine dökerek fırına salmalı. Üstü penbeleşince çıkarmalı. Yal- nız tabak fırına konurken, kırıl- maması için su dolu başka bir kabın içerisine oturtulmalıdır. Fırın yoksa, sütlaç soğuduğu zaman üzerine kiraz şekerlemesi ile süsliyerek sofraya çıkarmalı, Bu tertip beş kişiliktir. * Omletiçin kırdığınız yumur- talara kaynatılmış su ilâve eder- seniz hem yumurtalar çabuk karı- şır ve köpürür, hem omlet daha iyi kabarır:

Bu sayıdan diğer sayfalar: