30 Haziran 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 9

30 Haziran 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKŞAM cumartesi ransizen ders, 19 N musiki neşriyatı, (Fal nım, Refik bey, Fikret bey 5 namı), 21 Eşref Şelik bey tarafından knferana, 21,30 orkestra konser, kam: ei pan Varşova (1414 m) — 18,25 Sel Konseri, müsahabe, 19,15 keman kon sevi (piyano refakatile), 20,15 plâk, 20.50 spor, Zİ Chopinin eserlerinden mürekkep konser, 21,43 Torinadan Bel- İininin (Norma) per Bükreş (364.5 m.) — 13-15 her gün kü nesayat, 19 hafif Romen musikisi, 21,13 plik, 21,85 Romadan naklen lininin (Normu) oper Roma (420,2 m.) — 21.20 plük. 21,45 karışık halk nesiyatı, 23,10 dan) Budapeşte (550.5 m.) — 18,30 Ku intst takımı konseri, 20.30 Macar şar kılar, 21.30 neşeli neşriyat, 22.20 opera Orkestra, 23,45 Sahibinin sesi plaklar. Viyana (506,8 m.) — 21 Viyana Baki beynelmilel Gilim genliklerini nakil, 23,05 haberler, 23,23. Peşteden mak den in mümikis, haberler, 1 ciğan İAKŞAM Abone ücretleri — Teriye Benebi SENELİK 1400 İruş 2700 kuruş GS AYLIK 750 > 1450 > SAYLIK 400 » 800 > 1AYLIK 150 » — Fosla irtihadma dal ecnebi memleketler: Senelik 8600, altı aylığı 1400, ç aylığı 1600 kuruştür olmayanı ii içim yirmi beş pul göndermek Hzımdır. ebidlevvel : 18 — Kuzıhınr £ 68 £ Jak Güney Ople kini Akya Ya b 626 BAT Göz ga 0E 2s 432 17 168 1948 2 fare Acmnsiuz Si 18 Ne. SURP AGOP HASTANESİ mülehassısların muayene günleri Paygaluda Cumhuriyet... caddesinde No. 7. Türk ermeni katelikleri Su Agop hastanesi polikliniklerinde teilen günlerde müracaat edecek bi taların muayene ve tedavileri mütehas ıs doktor beyler tarafından meccanen | yapılmaktadır. Cumartesi : Saat 11-12. Hariciye has talkları mütehesssi Dr. Manara Bey | tarafından. | “Cumartesi < Saat 9-12. Dahiliye hast Ukları mütehassm başhekim, Dr. Ve Ka Karibfan Er silim. Cumartesi Sint 10-12. Nimaiye ve ve İldiye mütehassısı Dr. Mukadder Bey tarafından. Cumartesi : Saat 11-12, Göz hastalık İs mütehasanı Şakir Ahmet Bey tara- fından göz muayenesi Pazar :Saat 11-12. Röntgen mütehas- sm Dr. Kenan Hasan Bey tarafından “röntgen muayenesi. Pazartesi :Suat 10-12. Asebiye ve ak- | liye mütehasmsı Dr. Ethem Vessaf Bey, tarafından Sah :Saat (0-12 Hariciye hastalıkları emütehassısı Dr, Manara Bey tarafınd. Sah :Saat 10.12. Dahiliye hastalik! mütehuzisi bashekim Dr. Vensan sapyan Bey tarafından. Çarşamba: Saat 10-12. Asebiye, ve Dr. Ethem Versaf Bey akliye mütehas karalından, Perşembe ; Saat 10-12. Hariciye 0 Dr, Manara Bey W ATEŞÇi ARANIYOR Bahikok stem mulabarik saral büyü kazanlarda çalışacak ehiyetli eta bir atşçi aranıyor. Hu kazan ların tamir va Hdazesini bilmesi yacuu sağlam ve okur yâzar Türk alması gartr yakal göre iy Dert varilocak seyler adreslerini ve şimdiye çalıştıkları yerlari vo. event arın yasin, tana! p Bahçekapı Taştan No. &5. Bant # den skin 7 ye kadar, Pazartesi mm (6) Ir. BAHATTI Sel Tükara ilece Doktor HORHORUNİ Her gön alışma kadar. hastalarını Eminönü, Valido kıraathanesi yanı. daki musyehshanes'ndo tedayl eder. 1 istanbul Ziraat Bankasından: Sıra Semti Mahallesi Sokağı No. su a 35 Galata Okcumusa Savci çıkma 73 : Kemankeş Karaoğlan © 100 Kandilli Mektep, 19 Irmak 160 — Boğaziçi Arnavutköy 168 Fener Abdisubaşı 160 Edirnekapı 170 Balat 173 Amavutköy O ArnavutkG; 178 Eminönü Abiçelebi 186 Bakırköy Zeytinlik 207 Büyükada Karanfil 208 O Paşabahçe İncirköy 213 Yedikule lmrahor 223 23 Nel 246 Kocamustafapaşa Hacıhi Narlıkapı 248 Topkepi . Bayazıtaj 0) Bakkal 251 Bebek Bebek © Dere Day ; ii 253 ? Bebek caadesi 255 Yeniköy Kürkçü 257. Büyükdere Çöpçü 260 Edirnepapı Kayula 262. Boğaziçi Kilise 264 5 Beykoz Kavakdere 265 > Yenimahalle Birincibağlar 216 — Büyükada Karanfil Zeytinlik 779 Bebek Bebek 281 o Edirnekapı O Avcubey 283 Beyoğlu Kamerhatun 284 “ ” . 288 — Büyükçarşı Bodrumhan 292 o Kocamustafapaşa Sancaktarhayrettin 203 Edirnekapı Avcubey Türbe 2 yi Kurtuluş Niaşataşı 02. Boğaziçi Çengelköy Kilise 308 Ortaköy Örteköy >, Yata 313 Üsküdar Bülbülderesi 318 Bakırköy Ol MO 320 Ortaköy 325 — Büyükada Keranfil 327 Yali 321 O Edirnekapı Ç Çak Papazzada 330 Ortaköy Örtaköy Dereboym 331 Kocamustafapaşa Hacıhüseyinağa. , Karagö. 333. Beyoğlu - o Yenişehir Paçacı A Mumhane 340 m Taşçılar 345 Boğaziçi Sanyer 347 ” Büyükdere 348 ö " 3544 Gal Bayazıt Eski Bülbül yeni Serçe 372 — Boğaziçi Tarabya Soğuksuyolu 376 Beyoğlu Kamerhatun 387 Boğaziçi Büyükdere Dıvarcı 392. Heybeliada oo Yalı Berberoğlu 393 i zi Belediye 396 , Burgi Bürgazadası Çınararalığı 406 © Büyükada Cami Doğramacı M2 Ge Çakırçıkmazı a, Yalı Yancı 425 ” e Ayadimitri 427 Heybeliada o Heybeli Bostan 48 Eyüp — Ji, Topçular Kışla 452. Bakırköy Cevizlik Bostan 453 » .. ” 464 Atikalipaşa Sofcubamı 465 >” »” arı Tarabya Ayazmamevkli 42 “ ” 413 ei h 489 Büyükada Karanfil Kalfa 490 Galata Hacraman Çeşmemeydanı 492. Fener Abdisubaşı Fener caddesi 497. Heybeliada © Dağ Bahariye 503 Ortaköy Ortaköy Anbarlıdere 504 a ” 506 o Büyükada Nizam a 517 e Cami Çakarçıkmazı 519 N Maden Şalcı 541 o Üsküdar Altunizade İcadiye Çifteçinarlar 342 v İmrahor Doğancılar 546 Atikalipaşa Sofucuhan. 556 Boğaziçi Tarabya Beyoğlu caddesi Sü si Yenimahalle Mercan 570 Bebek Bebek Kilss 581 Beyoğlu Hacımimi azı 617 — Kamerhatun Bostan (Bahçe) 63 “a Hüseyiağa Irmak 632 — Burgazadası Burgazadası Karakol 641 Ayvansaray Oo Atikmustafapaşa o Papas GAL ik » Bostan 644 — Yeşilköy Şevketi Eksidi 662. Balat Haci Mahkemcallı 672. Beyoğlu Yenişehir Kilise © DM Keresteci Hissesi © Emlâk © Hisseye göre mu- ei hammen kıymeti Kagir bina Tamamı 50000 T.L, Kür üç kâne ve bir dükkân İİB 13151618 | 000 600 33 40 |, Tamamı 103 w . » 159 809 " 2 15 0. 5 i 30 10 > si 2 4 ei > > u 30 Kâgir mağaza üslü odalat iy 6 s0 7 Arsa v 5 Mw , Arsa metresi 831 z s5 m ; Arsa 5 97 2x © e 17 w ; ğ 5 6 de z 1 w İki hane ü 2 7416 w Ahşap hane ve dükkân | Tamamı | 79 80 Ahşap hane - 45 1000 m 20 40 Aran arşını 550 » — 1Beski 3300 Ahşap bane ” 6 500 Arsa z 45 100 d - 5 3 s0 ” ” 7 250 . — 1680 60 ww 7 Tamamı 12 m : ” a 30 315m6 Ahşap hane ız s9 , Arsa 4 1052 yi 25 Mg 3 125 © Kâgir oda 6 s0 Arsa Tamamı — 238 mw > Gi 6 w ” " 6 mw , A 2 40 ” ” 176 816 ” Kâgir üç dükkân üstü odalar, | 211517174 3000 Arsa i 0 400 we 32 mükerrer | 409 |, “ ileski e Hane ve arsa metresi 637 79/14 | 56-58 865 |, Arsa metresi 363,50 g1 7 204 Arsa 34 1 225 ” Arsa arşın 283 5650/120 99 05 | Arsa Tamam OH mw marşını 100 > 2 100 ” Ahşap hane 23 25 665 . Kâğgir dükkân Tamamı 36 1500 Arsa arşını 750 3 mükerrer eski 1200 O, Arsa ğ 3 400 A arşını 316 ” 25 62 Kâgir hane ve dükkân se 1315 4000 ”. 5 5 12 27-29 150 . Ahşap hane 14 7 m Arsa arşın 39 23 4 Gm P 181 Tamamı 3 4 ” 70 ” 5 9. ü 20 8 20 " 89,50 ” 4 300 sl 50 1/10 16 2 s0 Tamamı... 17 200 Dükkân ii ıı 50) " Hane ve arsa ve Da, s0. Arsa arşın 301 28 mükerrer BM e e EMA rl Meli iş Oda orta kat u 30 — 3 0 ; Bağ dönümü 5 7 200 Bağ © 7 50 - 4042. 6 120 Aran arşın 597 Tamamı 7 mükerrer mi Arsa 9/16 o 6 eski 17 yeni 756 ” Arsa bugün çivi fabrikası | 8 284 4535 Arsa arşını 110 Tamamı (3 mükerrer 100 . Tarla dönüm 18 evlek 1 arşın 232, — 35 mükerrer eski 500. |, Çiçek bahçesi vi 1 70 Ahşap hane «sis? 12 388 Hane 126, 5 315 Arsa 168/52. 21 ei 3 arşın 183 Tamamı 14 ww w in 157 100m0 dükkân » 18 3005 ar Ta A Sİ iz Tamamı 16 60 . m 18 86 100 5 Tamamı 9799 4000 Kügir müceddet hane 25 8 Mn ap, hanı 18 5 a 84240 15 445 Ws 3 300 wiki hane 12 57 1000 di Tamamı — 56-58 3700 4 6 600 hane 620 45 120 ni v4 18 G0 (Devamı 11 inci sahifede|

Bu sayıdan diğer sayfalar: