22 Ağustos 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

22 Ağustos 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

> Susar mı? < Hayır komşular duymaz. Son nefeste be, Si gençliğe düşkündü, gün- bu bir gün yatağa düştü, has- | iğ a arttıkça arttı, doktorlar ü- | Midi kestiler, Başı ucunda annesi | ie > , kız Hata « aralarda değildi. Kocası ny rc Rim karıcığım. i EA dalgındı. o Çocuk mn “yi da işitmiyordu. Biri de- — Yüzü ne kadar re Hasta gözlerini açtı | >— Bana bir ayna verir misiniz! | > | Rüya Bayan; >> Kocacığım bu gece bir rüya Bördüm, bana . için bir kürk Mantp almışsın Sir. in len çok fena, hemen dok- ww - İN KEN te ki ın birlisini d k- ağ nn de taliim ei Deli Kamer fakat zararsız ol- la, nda, n timarhaneye koymadı- Se gün bir ii tarlasından Fken bahçıvana sordu: Ns yapıyorsu! Çileklere ür inna im de ondan mı acaba?. zi imi tenin zam bu akşam Ali gelir ve era. © evlenmek istediğini söy- Müz, 2 > babamla konuşu- 7, Ee ya bir şey söylemez- —G ba O Zaman: «Bekleyiniz ba- | si, ii; e Eh der. Hare Çocuk ağlamağa başladımı mı gramofonu arsın, SEBEBİ Mu hakemeden — Hiç orma, hep kabahat göz- lerimin uzağı gör- memesindedir. Se- beb bu. birşey yok, üst katta hırsızlık ya- parken, alt katta polisin gözetledi- ğini göremediml. Fındık kıracak — Sevgili fu dığım, seni kollarimın lie sıkdığım için bahtiyarıml,. TAKDİM Kızını bir bayla Arkadaşı dedi ki: — Onun e da sana fazla lâ ai sremiys bugi ka- vi lm. miştir. Fakat niçin ve nasıl hapsedil- miyor, o burasını bir #ürlü ben de alnamıyorum!.. Pazar aym on biri. MANİLER Da a sayın, — Bizim oğlanda, hırsızlık Bugünler o plâjda, O kızın işittim, Göğüsle b iri iri, Sırasıdır alayın, varmış bir gücü, Ziya Vehbi Mahkemede — Hapse ne diye girdin?. e, see EM diye. ya, eğer treni kaçırma- saydım ale, diyara kaçmış o- lacaktım. — ME istesem uzun mu ©- lur?. — Neden ana dili derler de baba dili demezler ? hasi stalığı v ardı. inik ei : — iyileşmek için ne yaptı? Bilmem ki, isterseniz santi- — Çünkü evde hep annem — Altı ay hapis yattı. metre ile ölçeriz!. konuşuyor. SIKARSA.. Ne güzel bak şu erkek, Ne güzel yar şu kadın. Geceler gündüz olsa Ben şeftali o çilek, Bizim o komşu kadın. Yollarımız. düz olsa, Hayatımı geçirsem, Bu yada Em kardeşiyim, rma Onunla sevişerek. Meyvanın hoşu kadın. Sevgilim gürbüz olsa.. Ziya Vehbi ek Büyüklük Köyün bakkalı: Gi — Oğlum çalışacak, bir küre — Oğl benim gibi mum istiyorum. satmasını istemiyorum, dedi. ordular: ne yapsın istiyorsun? — Hiç değilse elektrikçi olsun! di eh i — Eğer şimdi, şu anda bana borcunu ödemezsen polise müra- caat edeceğim.. Polis benim yerime borcu verecek mi sanıyorsun!. e r şey e sen beni bir in irin Şişe — Senin gibi bir d meyletmek beni sevindiriyor. Bardak — Görmüyor musun, ben de sevincimden çoşup taşı- yorum | — Ne büyüklükte?. — Tabii büyüklükte. Şartla — Bana terzinin adresini ver- sene.. — Vereyim amma bir şartla, sen ona benim adresimi verme. — Hayır fena örneklik vazife- sini görüyorum. Bugün ayın sekizi, Entarisi filizi, Songunun işte bugün, Tamamlandı çeyizi, Bir ge çk aldı... we Bir ağaca bağladı ateş etti... Sr men .. Kurşun ipi kesti tavşan kaçtıl. — İçki içmezseniz 80 yaşına kadar yaşarsınız. — Genç kalmışım, içtiğim halde 81 yaşındayım. “Bay kendini daima hasta sanır, r gü le ile yattı. Kendisini bir arka- es ziyarete geldi. Hasta mırıl- andı: — Öleceğim, halbuki daha bir- çok borçlarım var, eğer onları ö- demeden ölürsem gözüm arkada Me u duyan en hemen ö- teki liye koştu, hastanın karısı: nı buldu: — Çabuk doktor çağırınız, de- di. Kocanız kendini kaybetti sa- yıklıyor!, — Duydun mu, bizim İksan ken- dini öldürmüş, — Vah, vah, ne başından neler geçmiştir? > bam e kurşunları!. Kazaya uğramamak için mer- diven altından geçmek istemiye- nin başına gel Içki Yeni tuttuğu şoförüne dedi ki: — Bir şartım var, ağzına içki isle ya Ertesi günün gecesi eve döner- lerken lâstik patladı. Otomobilin sahibi: — Yolun ortasında duran çivi üçyüz metreden görünüyordu, sen nasıl alel oför — Kabahat ayıklıkta, Anlamadım. — Bunu anlamıyacak ne var, eğer sarhoş olsaydım yolda zikzak gidecek, çiviye dokunmadan ge- çecektik!

Bu sayıdan diğer sayfalar: