1 Ocak 1941 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

1 Ocak 1941 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yeni harbin sonu ığına tamamen fibat usulleri, e daha havalar ölüm hiş iki min. ellerinde , öbür tarafı ın. hi içimi ı01”6n büyüğünü $ki yi çikarken yeni en mühim ir saşı hediyesi ir bum ki fena mevsimin J AKŞ Arnavutlukta yunan ileri harekâtı Bir Italyan kayakçı müfrezesi esir alındı Ayrıca yeniden fazla İtalyan esir düştü ve mühim mıkdarda iğtinam İtalyan akınlari 31 — Selânikte- zayiat kırlarında zayiat karilerine tebrik ile mesud. bir sene temenni eder. bol bulunduğu yer deniz ve hava att, er yardımından utkun manevi tesiri alak ei büsbütün arının ie reti ÇARŞAMBA 1 KÂnunusani 1941 Yılbası piyangosu çekildi

100 bin lirayı 159739 Numara kazandı Kazanan diğer mizdedir. Bardiada topçu ateşi Hitler bir beyanname neşreili /20X* Sahibi: Londraya atılan yangın bombaları Guildhall sarayı nasıl yandı? Başvekil yanan yerleri iyaret etti Yunan sahillerinde iki yılın en — Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es — Akşam matbaası BU SABAHKİ TELGRAFLAR Italyanların hücumu püskürtüldü Bir tank 8 top Yunanlıların Ingiliz filosu Adriyatikte Yugosiavyada iaşe vaziyeti müşkülleşti Hükümet şiddetli tedöirler alıyor Libyadaki Italyan üslerine akınlar gesi tayyaresi düş rüldü İhtikâr yapanlar A2 ediliyor, ekmek vesika ile tevzi edilecek derisinden

Aynı gün çıkan diğer gazeteler