1 Mart 1987 Tarihli Commodore Gazetesi Sayfa 13

1 Mart 1987 tarihli Commodore Gazetesi Sayfa 13
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

rını gidermek olduğunu düşünüyor.”” Ama güzellik konusunda bilgisayarın tek kullanıldığı alan Weintraub'un ameliyata ilişkin hazırlık çalışmaları değil- dir. Japonya'nın en büyük kozmetik merkezi “Shissido'- 'nun güzellik salonlarında, bilgisayar yüz bakımını kolay- laştırmak ve bunun.daha iyi yapılmasını sağlamak ama- cıyla kullanılmaktadır. Burada ilkin yüzün çeşitli saç tu- valetleriyle alacağı biçim ekrana yansıtılmakta ve bu da ka- dınlar tarafından hayranlıkla karşılanmaktadır: Müşterinin video resmi monitöre geçirildikten sonra yak- laşık 100 değişik saç biçimiyle donanmakta ve bunların için- den müşterinin yüzüne en uygun düşeni seçilebilmektedir. Bunun hemen arkasından makyaj denemesi gelmektedir: Müşterinin sayısal portresi özel bir yazılım aracılığıyla ve ideal çözüm bulununcaya kadar ekran üzerinde farklı şe- killerde makyajlanmaktadır. Işık kalemleriyle çalışan koz- metik elemanı uygun renk tonlarını bulup çıkarmaktadır. Kumanda düğmesine basmak suretiyle renklerin yeğinlik- leri değişebilmektedir. En sonunda uygun aksesuarlar da kullanılarak, işlem göz kamaştırıcı bir biçimde tamamla- nabilir. PC aracılığıyla cilt bakımı, “simulation-kozmetiği''nin en son buluşudur. Optik sensorlar yardımıyla gerek kırı- şıklıkların derinlikleri gerekse cildin nüansları, nemlilik ve yağlılık oranı açığa çıkarılabilmektedir. Depolanmış 36 adet cilt çeşidinin karşılaştırılması yoluyla (ve ekranda) kişisel makyaj programı hazırlanabilmektedir. Müşteri bu prog- ramı plastik bir kartın mıknatıslı şeritlerinde depolanmış olarak evine götürebilmektedir. Bir sonraki gelişinde de ba- kımın etkisini tam olarak denetleyebilmektedir. Bütün o muazzam hesaplama başarıları bir yana, yeni bir “simulation” kültürünün doğuşu bilgisayarın yol aç- Japon kozmetik merkezi “Shiseido” bilgisayarla cilt bakımı hizmeti DENİZ BİLGİN . : yapısı açığa çıkarılıyor. rinde taşırlar: Doktor ve hastası ekran üzerinde öylesine mış olduğu belki de en önemli olgudur. Bu kültür insanla- kendi gururlarını okşayıcı resimler yaratabilirler ki, cerrah rın gelecekte kendi kendileri ve gerçeklik üstüne ne düşü- bunları ameliyat salonunda gerçekleştirmeye kalkıştığında neceklerinin ölçütlerini sunmaktadır. Güzelliğin tam bir “si- gücünü aşan bir durumla yüzyüze gelebilir. Sonuçta doğa mulation''u her zaman için güzelliğin kendisinden farklı da kendi hakkını talep edecektir: Cerrahın yeteneklerinin bir şey olsa gerek... O yanısıra kemiklerin ve liflerin yapısı da her zaman önemli bir rol oynar. Bir şeyi ortadan kaldırmak ise bir şey ekle- mekten daima daha kolaydır. Dr. Weinbtraub şöyle diyor: Çev. Güven Savaş KIZILTAN “O, bilgisayarının başlıca görevinin hastalarının korkula- 13

Bu sayıdan diğer sayfalar: