10 Mayıs 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 13

10 Mayıs 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 13
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

. EN eği mal ar ie “ununpunp epzruruuk Yuptp SA Ularördek sura YEN 1g eo Ey dşsay şinsaz zrunladapo deyoz iziuLreyeviğıju5 YpPUYA Gi “on nnzagu , reyumka 24 Teyaode,, *yısad0 'uşş unung “zl i “1180303 vzramreyeuğıye) Tyopursezn usa yuk Ipun$ i vSOy Yzmuyusaa Şud. f “UNLAR YO) UEPSATY YAĞOS Ç AeaBy ye TUAp9 yi) NİVA yd1s uag ;O — ğe EİRMEY YEDLS “zTUJSlapO YEoZa) TU TİRAEY Yoğ — “ “ZİMISZEUTEJO UYU yad usparüiğeeg TE 8s) vULİEY apuyası zng apasoyIİuj “usaşpeu yoğ — imi zevop 731103 24 Japon — “anJo Mapun3 yn30s YO) UaYUAN “2y YPUMSEpeLE YeşeJ “Two ynğos Yod Umumy — 7 yal yığlap “anyymğos y05 sas uErş — ; ep 6 ey lere pile A AŞAN po lanz i ii zeğet zey epreyypi od opazoyıSuj — i “jo Yop 94 six “ığLa Wp wezug “ruğnA vey Uz “sag 'reğek muğek vezeg “ZpNIŞİ atı yb9d Jo — i gano peru tav usiy — © Sapka za Yözn8 efşlamşa yaykar Yumumyyepe “yea — ) muz myo asyun3 Tezn$ wpreyeguoş — 7 N , “180p sep sey nğnpıo vpodnay 'mmumyaye Yeyez “mjo uvzeg — > im anjo yesis yoğ vAUY UZEA — ğ <0 zpum$npaa3 za (uop) a4 Tex 9g vP sanem gzee Yesyez “anpypoyow) Mpa) umur — i darp Yat #prayayn opaınduj — m a ae e we ( zumusudd MozıTlı9NI b se İNGİLİZCE DERSLERİ ğj “ İğonbuhar kendisiyle beraber Hasat vaktini de getirir; © ozaman mahsuller toplanır, bahçelerde meyveler kopari- ob wi Pisi © Günler gittikçe kısalır, gecöler zar Ve kışin yaklaş. otığını gösteren emareler vardır. Korularda yapraklar sararır, ağaçların yaprakları dö- külür ve yerler onlarla kaplanır. — werler, Kışı oynanacak ne harikulâde oyunlar vardır! Konuşma — Bir senede kaç öy vardır? “ — Bir senede on iki ay vardır. — Bu aylar hangileridir? — Kânunusani, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül, tegrinievel, teşrinisani ve kânu. © müuevvel, — Kânunsanide kaç gün vardır? — Kânunsanide otuz bir gün vardır. — Şubatta kaç gün vardır? — Bayağı bir senede yirmi sekiz, kebise senede de irmi dokuz gün, — Martta kaç gün vardır? — Otuz bir, — İlkbahar ayları hangileridir? — İlkbahar ayları mart, nisan ve mayjatır. “2 SEM NK e ve Ne Di a» e ai treymeuko gama “Sada “eos ED O “4g spa “og ipaş “yasşoe m0 40pN20İ., (boajdu “na sana pug id wp) “Bozydvo; “aznere,veu-puylg “yo1oowdoy Keyd uazpıu) sanpanlığe5, çöp yowna ezuyeynuz rüLrepyi es Wp TEYMANY Ta sada) “uyDE Şaapipi aouja penjnynuk foğ 417 smdnfi şasi İnd dk aoliyıy),, bonj zanşosop dey nj Gune np yfipe öneli pp PE) 7 Badpastuayı Üaay 0) İurylamos Op ayıyı Tuno4 pue po apak ig ığrpumuko yoğ unun(o 94 zods Jaau day azayığuf “uployyağni WWE setinfo 20 #ojgode öy oi yen sig SP odombuJ, (sile j0 a zugü puz spi0de 49 #91d 4345 9 s1 pumBut) 108 ye 70 ear puv sods 10) vvejd yea3 & st pusjdod 9puşozu W|S9Y 1ogung- (doz #EAV) alo) amin, J0gan) 5140100) doz vs 109 iipeg > DAN > Rf 11001 ayo8 0SIgIY “ou99 Dums3ıs,, Çapfediy) saad; saye “208 uyup doyan 314 üüpdek oy Yeon lay saol, angaşparg “Döngan) Dum, ve Gosjdy :Soaydeo uğuğanış — Gosf Boz , sumadıs —- du deri oaaagy 1yeyoş (ege) Maopn 40. Jay sump TNB EUN yeyoz <- /ng sına wepe ap se upugyufejg sueupuna 291 5 pufiwa :puld 1usısuzd 2492)71109N1 “e INGİLİZCE DERSLERİ 335 they fiy kites, spin tops, (dey (lay hayts, spin topi).. “Onlar uçururlar uçurimalar, çevirirler topaç!,, Uçurtma uçururlar, topaç çevirirler, and ride their scooters all over the pavments. Cend vayd dör sicüter ol âver de pavmeniz.) “ve sürerler onların araba bütün üzeri yeyakaldırım- ları, Tek ayakla bindikleri oyuncak arabalarını yayakaldı. rimin ortasına kadar sürerler. a The two great games in England for boys and men sre cricket in Summer; and footbali ii Winter. (de tü grât gömz in ingland İör boya end men ar krik'et in aam'er, eni futbol in winter.) Z - « “İki büyük oyunlar içinde İngiltere için erkek çocuk» lar ve erkekler dirler kriket içinde yaz ve Judbel içinde kağın, pe İngilterede erkeklerle etkek çocukların başlıca iki O. yunu yazın kriket, kışın futboldür. As T suppose most people know: (ez ay sâpoz most pipl nö.) “gibi ben sannederim birçok kişi bilirler. Zannedersem gok kişi bilir İbere are two kinde of football: (dör ar tü kayndz av futbol) “vardırlar ii neviler futbolün!,, İki türlü futbol vardır: Association, played by teams of eleven men, with 8 round ball; . Cesöşiyöşin, plöyd bay tiniz av elövü #64, vid E vavmi bol) . e many e N geye ei a ia arr e yi 34 y Besen e A TAR 4D gerer ri ED ıl e ti ee li ea allıklnşnn. Gi ete ata İyi GL ELE El çi iel BİşiiLİşEyİRE ; Eöyösieieöçayiniii amenna iti dek el ğa a ayal a i bire irmik geli ilkeden çak rl alanlar Ai ii Me kiram in Bigi ağ | ii il eli li ni r. — Eğer Yiğit Janını örüldüğün! göğsünü kaynar Şile ve erimiş kurşunla Jan şimdi pekâlâ Birkaç gün içinde Baydutlara lâyık ceza grecektir. *— İşte bunda yanılıyorsun Genç kıza müthiş bir darbe hususundaki vahşi arzusu — İnanmıyorsun? Ya ? — Gözlerimin fena görmesine Genç kız, şiddetli bir inatla derim... Gene de inanmam. ladı ve “hayır!,, dedi. Yalnız Konçini köpürdü: ? ğe lüzum yok. Şimdi artık kani oldunuz pr ve karlı yaralarını sen, eğer dört atın onun #yaklarını gövdesinden halkın bu göğde üzerine çalağığını görsen, o zaman detliydi ki, halihazırda hiç mediği hâdiseden haberi olmadığını Grev meydanına sarardı, hapsedildi, rürsen

Bu sayıdan diğer sayfalar: