4 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 12

4 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

12 — KURUN 4MAYIS 1937 PP ALL - NU SİNEKLERİ, SİVRİ SİNEKLERİ, GÜVELERİ, Kİ TAH- TAKURULARI, KARINCALARI, HAMAMBÖCEKİ er DEPO EDİLMİŞ YUN ve TÜTÜNLERE MUSALLAT OLA! TI SOPA AŞIN ve YUMURTALARINI iyle kökünden imha eyli arda ALL NU Fabrikasının : maruf ve Dünyanın Tarafında: Milyonlarca Satılan küm y ıldirim sür- nam mayiini kullanmız. pe tarafta eke bırakmaz, etrafa hoş k ku $ vkalâde müessir ve öldürü H kutularda bei uy fiatlarla eczane ös bak mezb 1 satanlar k la m hhez çok relik saç lde arda satılmak tüdlir. ve 19 litrelik saç > da imi aktadl LL . NU markasına dikkat ediniz. Aldanmayınız. Bir tecrübe tatmin edecektir Deposu: İstanbul Ecza deposu, Aşir Pisngi töddesi BANKAYA YATIRILAN DARA EYi EKiLMiŞ TOHUM GiBi VERiMLİDİR.. UOLANISE BANK UNİ KARAKOY PALAS ALACEMKİ HAN BİR BÜSTTE GMİT HAK KATİ Sörü UR KURUN doktoru Necaettin Atasagun SAHeleihi ,30 20 y adar| D ç E azl ŞU rtan ge de MN apartımanlarında daire Güğeldkii NüHİEMİY e cad. No (Cağaloğlu Eczanesi yanında ) Telefon. 22566 mma TURGENİEV i dünyanm en Değerli ya- mi Berkem ta- rafından dilimize çevrilen “İLK- BAHAR SELLERİ,, ile slk. romanıbu büyük romancmın' e güzel ie Bunları hel ka okuy nuz, FRANSIZCA ÖĞRENMEK İSTİ. YENLERE Az zamanda ve | güçlük çekmeden | fransızca ma istiyorsanız Kurun | mede müracaat edi - Size.n ir-bir öğretmen tavsiye edilecektir Yun eni muâyene parasızi dök Wi, i 'NIŞANYAN şama kadar BET EDEMEN Tel: 40843 ' ABONE TARİFESİ Ever cicim. YÜZÜNÜZDE PERLODENT oiş macunu BİR CAZİBE VAR” SAYESİNDEDİR. | © * | j gö TR Gl m ruş zammedilir; Türkiyenin her posta.merkezinde KURUN» abone yazilir, | soğuk hava deposu ve un değirmeni mallığına olmak üzere ag İrina konulmuştur. İsteklilerin sarma görmek ve vi Adresini Heidi elek 25 kuruş m ektup irlikte öderler. Göndermiyenlerin adresle İ günü saat 15 de vilâyet Daimi encümenine ez değiştirilm. | Edirne Vilâyetinden: Edirne'vilâyeti hususi idaresine ait 13-bin lira muhammen bedelli e” # / msj” k etmek üzere 975 liralık teminat i e gi Sahibi: ASDA-US Neşriyat Direktörü: Refik Ahm? 2

Bu sayıdan diğer sayfalar: