3 Nisan 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 12

3 Nisan 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gnl ORA A A EN TüRK TiCARET BANKASI 1.5 MERKEZİ: ANKARA HER NEVi BANKA MUAMELATI Her ay faizleri ödenen: Kuponlu Vadeli Mevduat SUBELER: ANKARA : geze ği gr İSTANBUL Telelon: 2846 — Bolu Eskiş.hir o Teki Telelon : 22971 -Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardir. TELGRAF ADRESİ: Müdürlük: Tü RK BANK Şubeler: Tica ref FOSFARSOLA X KAN, KUVVET, iŞTAH ; T, iŞ mi Sıhhat Vekâletinin resmi ruhsatını haiz olan doktorların kıymet verip beğendikleri bir şurubdur. Kansızlık, iştahsız. ık, esk bilhassa nevrasteni, ademi iktidar, mide ve barsak tem belliğinden doğan hazımsızlık ve kabızlarda birinci devadır. Tifo, Grip, Zatürrie, Sıtma nekahatlerinde şayanı hayret tesir göste. rir. . Vücuda dinçlik, cilde pembelik, saçlara, gözlere parlaklık veren bu KUVVET İLACI ii eczanede bulunur. Sureti istimali; Büytikler için Darapı öğle, akşam yemeklerden bir şeyrek evvel yarım bardak suda bir tatlı RE çocuklar için ayni veçhile kahve av a “YENİ TESLİMAT bol iLMÜHABERLERIMİZ | | - a... 7 DAHAYUKSEK FAiZ,DAHA EYİ N ŞARTLAR TEMiN EDER İyi PİR ö 3 8 UOLANTSE BANKUN yaf J TURKİYE İŞ BANKASI” KARAMÜRSEL Fabrikasının Hayat Ucuzluğuna hizmeti Birinci sınıf bare ve dikiş ile ISMARLAMA i i ve lira ELBİSE Karamürsel fabrikasının memleketimizin her tarafında tanınmış çok sağlam ve zarif yünlü kumaşlarından çok mahir makastar tarafından itina ile dikilmekte olan Ismarlama elbiseler 24 ve 27 lira üzerinden imal edilmektedir. Muamelemiz peşindir. (Pek yakında ucuz hazır elbise dairemiz de açılacaktır.) ( Sultanhamam ikinci Vakıf hanı altında ) ERA 7 LEZ EE YY Çünkü ASPIRIN seneler: denberi her türlü soğukal; gınlıklarına ve ağrılara karşi tesiri şaşmaz bir ilâç olduğunu isbat etmiştir ASP Pİ Rİ İN in tesirinden emin olmak için lütfen a Tmarkâ, sına dikkat ediniz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: