2 Mart 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

2 Mart 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

16 Sayfa SON POSTA Mart İ V:X UA a veLi) Bütün dünyanın en ne- A A fis yağı Türkiyede Ay- | Ağız bütün mikroplarâ Ka KN ŞA ğin öndesis vo oş'ah. | dalma açık bir kapıdır: - hi yağı da şüphesiz ö Te tK eee B ç ' Ve unutmayınız ki: Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin dif- k, enfloenza, ve ZE în Ya'ld"- teri, bademcik, kiza * hattâ zatürreeye yol açtıkları, iltihab yapan diş etlerile köklerine mide hum- Şerbet gibi tatlı olduğundan taba- a ması, âpandisit, nevresteni, sıtma ve t bette içmek suretile müstameldir. STT Küum, böbrek ve bilhassa Karacf - matizma yaptığı fennen anlaşılmıştır. ğer, safra, sarılık — hastalıklarında, Temiz ağız, ve sağlam dişler umumi vü- zaafı umumide, inkıbazda, cut sağlığının en birinci şartı omuştur. Tereyağı yerine yemeklerde, sala. — | Binaenaleyh dişlerinizi her gün kabil talarda, tatlılarda, pilâvda Hasan ldur fazla - lâ , - zeytinyağı kullanınız. Saldakd İmüsr FN S LEGRA AĞ VOCE yolin) diş macunile garanti edebilirsiniz 1/4 şişe 40, 1/2 şişe 50 ve etmelisiniz. Bu suretle mikrobları »me 1 litre şişe 80, 2 litre ha ederek dişlerinizi korumuş olursunuz. şişe 155, Tenekede bir kilo 75 Üç kilo 210, beş kilo 350 yedi kilo 475 Mutlaka Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. g HASAN : 4 markasına dikkat > AA ü En basit, fakat en mühim tedbir HASAN DEPOSU. el : ü B Soğuğa karşı birçok lüzumlu ve lüzumsuz tedbirler aldığı halde bunların en basit, Polis katili HRİSANTOŞ dirildi| — #ardürlmm BU SIRRI ANLAMAK İÇİN BUGÜN ÇIKAN| Modern mecmuasını okuyunuz. | ç/ag V Zeytinyaşı ile olu bulundurmamanın cözasını çekerek hastalandi İni Bütün GRİPİN: -7 ' z ve Bundan başka yine bu mecmuada : Hüseyin Cahid: Sümer Tarihi, Muharrem Feyzi; Siyasi müsahabe, Peyami Safa: Modern Türk kızı, Salih Murad: Zehirli gazler, Besim Koşalay : Fraklı smokinli sporcular, Doktor Asım: Sıhhi tavsiyeler, Orhan Midhat t | sancıları derhal keser. 1922 Âbidin Daver : denizlerde silâhlanma hazırlığı, Suad Derviş: saç ve kadın, Celâl | GHIPİN' 'ri.:. Ergun : Mimar Sinan, Aka Gündüz : Küçük hikâye, Faik Sabrı Dünyanın en küçük devleti... | a ıve dî: Gündelik gazetelerdeki güzel yazılar, bilmeceler, fotoğraf müsabakası ve müsabakayı ağruarına soğuk algınlı- gına romalizmaya karşı bilhassa müessirdir. . ' öksürenlere ve KAT ı KBEM EHIPI“' :ı:;ı göğüs nezlelerine RAN HAKK B AU hasta lıklırda ebemmiyetle tavsiye edilmektedir. kazananlar.... icabında günde 3 kaşe alınabitlir. Taklitlerinden sakınınız isim ve markaya dikkat. TARARTT LA TTT e a U MAD D GA ' Karaciğer, böbrek, taş ve kumların- dan mütevellid sancılarınız; damar sertlikleri ve şişmanlık şikâyetleri « gBizi URİNA L ile geçiriniz. u RIN AI ADEHİ*TİDAP VE ! BELGE VSEKLİĞİNİR Vücudde toplanan asid ürik ve ok - silat gibi maddeleri eritir, kanı te - mizler, lezzeti hoş, alınması kolay - dır. Yemeklerden sonra yarım bar - dak su içerisinde alınır, /f?/;////’/”“ İNGİLİZ KANZUK ı ECZANESi BEYOĞLU — İSTANBUL e PROFILAKslı_D _ Eelsoğukiuğu ve Fıîılg'ıdcn korur. PERFEKi markası — ku'lanışlı, dayanıklı ve — elverişli olan ye- gâne süt makinesidir. Satış yeri; M. CAMCAN Galata, Mahmudiye caddesi No, 61 Teigraf: Camcan « İstanbül Bu sıhhi vepratik âdet bezleri her ticarethanede — sa' İ hizmetlerine hazır

Bu sayıdan diğer sayfalar: