1 Mart 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 4

1 Mart 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

, Müdafaasında Dir LİZ ABİTİ Nerenin ARTAN Biz ateşi kestik, bizden biraz sonra da düşman ateş kesti Yazan: Yüzbaşı F. W. von Herbert fevkalâde ( tedbirler Her bölgede bu işe tahsis aralarında (Sonu var) düa et Çariçe, KY EN us Medeni vahşet Tayyare bombaları altında insanlığın uğradığı korkunç sefaleti dinleyin Pari - Suar gazetesinin dan gazetesine yazıyor Yazan: Alexis Tolstoi Pek yakında "ULUS,, Gazelesi kendi karilerine 1938 senesi türk Kapa en parlak, en faydalı, en canlı tefrikasını e tir ŞİMDİDEN relim; Türk Çanakkele! en tanınmış M. Şevki Yazman ve Çanakkale türktür Hele birkaç gün eya “ULUS” sizi hiç bir zam; hayal sukutuna url Alekseevna, ölüm RADYO Öğle Neşriyatı: Akşam Neşriyatı: Öğle Neşriyatı: Akşam Neşriyatı: —— Bakır kaplı saltanat kapısının ki-

Bu sayıdan diğer sayfalar: