1 Mart 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 8

1 Mart 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gitar ' Se N ve 1-3-1938 ENTERNASYONAL POLİTİKA | Ekselans Metaksas Ankara Fransız gazeteleri umumi) görüşmelerinden büyük nasıl görüyorlar?) - memnunlukla bahsediyor Yunan başbakanı ve Romen delegesi B.-Celâl Bayarlâ akşam Ankaradan hareket ettiler İran başvekili Yeni mualiederiili hükümleri (Başı 1. inci sayfada) Ekselâns Metaksas * Almanyada Tekaüde sevkedilen generaller varifarlan ayrıldılar bir nümayiş yaptılar Asker kuvvetlerinin müdahalesi üzerine vaziyet biraz yatıştı (Başı 1 inci sayfada) Soyetlerde yeni tevkifler sız'dış politikası müzake- releri Çekoslovakya'da nasıl karşılandı ? Stirya'nın muhtelif noktalarında Dün sabah şehrin üzerinde uçan Graz civarında Thalethau Mardinde bir adam yanarak öldü Graz, Avusturyanın Münik'i! (A.A) — Royter ajansı” bildirdiğine göre, Styer | sosyalistleri, * Graz'r Avus- Münih'i yapacaklarını söy” hattâ müfritler Viyanâ yürüyüşten bile bahsedi-

Bu sayıdan diğer sayfalar: