19 Mart 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 4

19 Mart 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

gl ei BAYFA LA AE sie em ve “Avusturya n | Ediriedeki güzel eserler Imparatorlukları nasıl kuruldular | Üsta eller tarafından tamir görüyor. Almanya ovasında ön yedin: ovasmın. ortalarındanberi teşekkül Bu yedi. Etnoğrafya müzesi zenginleşiyor , EDİRNEDE BÜYÜK ABİDELER Milâs cıvarında Gencik tepede İsveçli arkeologlar mühim araştırmalar yapacaktır Kantar Horn aeg Umumi harp teh- Sarhoşluk yüzünden | Bir yaralama i bir Simüştür bede 7 — Nişanlısını

Bu sayıdan diğer sayfalar: