19 Mart 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 7

19 Mart 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YAVRULARA GIDA HOLLUYWO 00 1 Ylalir “Esrarını Marlen Dietrich Fb) Anlatıyor -- 13j231 seste derin vera ifa ardı, kendine şu karan — Onun öldüğünü istemem, Şimdiye da katiyen ölmesini istememiş- Tevfik Lüte Un! hastalıkları mütehassısı İdiniği şefi GAYRİ AHLAKİ KÜPDON km mere emu ei Ny ei karşısında) Her gün 15 ( ten itibaren hasta çok i kubml edet. 7 TELEFON : 3453 Müzayede ile fevka- lâde satış : Acele yolculuk * dolayısile MİDE MAZON ME. Karsıyaka m b bağl İt Tophane e. teraziler birinci terazi “alırım mamulâtıdır... Sağlam, hassas, zariftir. Taklitleri çoktur. TOPHANE markasına dikkat... Hasta kabul saati : Her Sant Sike Sile; 2 mekik. ie rk dallama

Bu sayıdan diğer sayfalar: