2 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

2 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

t Bir talebe — Muallim Bey... Benim sıramın gö- 2: Muallim — Peki... Ben tahkikat yaparım, bu şeker | 3: Hasan Beyin oğlu — Muallim Bey, kulağınıza bi zünde bir kutu şeker vardı, teneffüste çalmışlar. l kutusunu kim aldıysa meydana çıkarınm | şey söyliyeyim, Ben bu hırsızı bulabilirim. 4 Muallim — Haydı bakalım... Sen akıllı çocuksun- 5: Hasan Beyin o"glu — (Birkaç gün sonra) Arkadaş- 6: Hasan Beyin oğlu — Bu çikolatayı sıramın gözüne dür, bu hırsizi bulursun. l lar... Bakın benim bir kutü çikolatam var, ne güzel! lkoyuyonım. kimse almasın. 7: Hasan Beyin oğlu — Şimdi teneffüs vaktı. Arka- 8: Hasan Beyin oğlu — Şimdi hırsız çikolata kutu- 9: Hasan Beyin oğlu — İşte geliyor, işte geliyory daşlar bahçeye çıktılar. Sınıf yalnız. Şuraya saklanayım. ' sunu çalmak için belki gelir. [ işte geliyor. 10: Hasan Beyin oğlu — İşte sıraya yaklaştı, çiko- T; Hasan Beyin oğlu — Dur, yakaladım, sakın ka-) 12: Hasan Beyin oğlu — (Bağırır) Muallim Bey, koş, katayı alıyor, aldı. ! çayım deme, dur! l gel, işte, hırsızı yakaladım. İsterseniz ben memleketteki muhtekirleri ve kaçakçıları bile yakalarım!

Bu sayıdan diğer sayfalar: