18 Nisan 1935 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 7

18 Nisan 1935 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

k________——_—————-————!”'— n 3 z Maliye Vekâletinden: Laye encümenir ele € Sıhhat ve içtimai muavenet Vekâletinden:; kâletinden' Daima ; ) a | Dahiliye Vekaletinden: VA Na İstatistik Umum Müdüriüğü a çaaa : i ; zarı Türk Ticaret v eksiltme komisyonundan: D EEGL A K der sün R — Ş _Baıx.._;ısır.da“n:. : r ı lira tahmin 1 d niğ a İ » '

Bu sayıdan diğer sayfalar: