1 Şubat 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

1 Şubat 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hollanda Veliahdi bir kız çocuk doğurdu 51 pare top atıldı, bütün memleket kim öldürdü? Katil olduğunu iddiasının ikna “etme- zaten şüphe edilen bu sözler onun garip bir netice ver- ÜRK Sinemada: FAKİR TALEBE Büyük Fransız edibi “ EKXANDRE DUMAS'nın ünyanın her diline e olan şahesei ç Silâhşorlar sözlü olarak, hayret ve heyecanla görmeye hazırlanınız!. Yarın akşam Bütün sayın müşterilerini MİRA elm meraşimine. ştiraklerini bekler. kol medinin GARDEN'n Ea OYATOR BRUSİLOF SİNEMASI baş rollerini oynıyan sinemanın. e yıldızı; Loretta Young - hopi Menjou - Tyrone Power'i takdir nazarlarile seyredec. andan alkışlıyacaksınız. Dünya hava- disleri telde hele YAA FARUK'un evlenme merasimi Bu perşerube S A R A ) 7 si akşamı ınemasın Dünyanın en güzel ve en sar dansözü, A JANA'yı Berlin ne yıldızı, ü€ssir bir mevzuda. Hissi ve'mi - Kabarelerin ini hayatını tasvir eden... Uçan canba; şilan harikulâde sahneler gösteren... HARİKALAR CANBAZHANESİ e BA alama” ici Eş halkını koşturacak bir iğeri enceli Pek li MYRAN idaresinde en mz HABEŞ CAZI BENNY PEYTON Bank umum z e ö > vel vivi R İSTANBUL TİCARET ve ZAHİRE BORSASI 31/1/938 FİATLAR akkın :Ksi 16/2/938 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat 10 da vee Pe annen le acaktır — Muvakkat temi Ea 150 lir taptaki tur. bedeli 842 lira Bu gece: Mütiyadi), Yi (Üsküdar Hâle) ğ TELLO muayyen gün ve saatte teminat makbuzlarını hâmilen kçmisyona müracaat 4 perde 1 tablo tarı. (594) a | Gö lira v7 kuruştur. Eksiltme 16/2/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 15 de yayi

Bu sayıdan diğer sayfalar: