15 Eylül 1932 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 1

15 Eylül 1932 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

LYANIS SERVETIFUNUN HAFTALIK SİYASİ VE EDEBİ TÜRK GAZETESİ Sahibi ve Başmuharriri: AHMET İHSAN Umumi Neşriyat Müdürü: HALİT FAHRİ

Tel, İstanbul 2-4402 Tesisi 1891 Telg. : Servetifünun 42 nci sene, 79.8 inci cilt Perşembe 15 Eylül 1932 6 1RB3 — 19B “ Yeni İktisat Vekili Celâl B. Kurulduğu gündenberi İş Bankasında umumi müdür olan Celâl Beyefendi Türk iktisat kayanın ameli ve ilmi yürüyüşünde çok kıymetli bir iş ve devlet adamıdır. İktisat Vekdletine gelmelerini iftiharla görür ve kutlularız.*

Aynı gün çıkan diğer gazeteler