28 Ocak 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 2

28 Ocak 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“Ara Sıra Yabancı bir misafir Müruru zamanı hak- ee Yusufun öldürücü Mi Tevhidi içtihat kararıdır .. pe gi Dükü eya m şüphesini uyandırmış Yeni Anketimize Başlarken... tb ER AP MN se Delikanlı dirilmişti. delikanlı kimdi, Yusuf bun çalışıyor, fakat karak Bayan i Biraz dalgın ba- e # kışlarla kendileri- isi iyor ke genci biraz: düraktadi arda va sevil- — Peki! Dedi. mek bir kadın için i karnından 7 aylık i bü könyak hine cant v syas köyü türarın ise sevdiği görül- Gabi idim zuli işgal ki müddetin ancak bir sene bu izımdır. Yani bir senelik müruru zaman, > müddeti işinde dayanm. ikama :edilmiş öneni ve bulunması lâzimdir. bağlanan İ Rizekilerie te , Kursa iştirâk etmek istiyenler davet ediliyor Kurs esnasında antrenör namzet- lerine dolgun maaş verilecek Mi Futbol i 7 atıyoruz... Bir tayin yetiştirme ceza Halkevi Dresdner Bankın müdi- ran heyeti sabık âzasından BAY 5. RİTSCHER Türk sporu derecelerine ir ri tesellüömü günü şehrimize / telgraf müdürü B. Naimin izmir telefon şirketi BAZAN MASAL BAZAN MİSAL: — SORUYORLAR — imli faha rağmen aldatıcı bir kurban giden bir meni & Çöyaklari, nın çi Yanl hicap gizi bir anne.. unun güler yüzünü Be için yalvaran bir İŞTE BU rm MEVZU TAYYARE SINEMASINDA ÇALI KUŞU İLMİNDE HEYECANLA VE ZEVKLE GÖRÜİ e rolde: HUGETTE Nİ ii PIERRE AUMONT AYRICA: BEYAZ PERDENİN İKİ DÂHİ SA| ie TKARI ABLE JOAN CRAVF ORD TARAFINDAN TEMSİL EDİLEN GöNüL YOLU HEYECAN - ZEVK VE İHTİŞAM Ayrıca: PARAMOUNT JOURNAL 7.35 de. CUMARTESİ ve PAZAR saat 1 de

Bu sayıdan diğer sayfalar: